Thông tin tuyển dụng

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN AN NINH THÔNG TIN VÀ AN NINH MẠNG – CV1 (Mã: QTHT.ANTT.CV1)

Phòng: Quản trị hệ thống

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Phối hợp rà soát, cập nhật, bổ sung các tài liệu về quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn về an ninh thông tin và an ninh mạng.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ đối với hệ thống CNTT của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ với các quy định và tiêu chuẩn về an ninh bảo mật.

Tham gia công tác đánh giá rủi ro về an ninh thông tin và an ninh mạng.

Tham gia các công tác đánh giá, phân loại hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty.

Hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.

Lập báo cáo tình hình an ninh thông tin và an ninh mạng định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.

Các công việc khác theo phân công của quản lý phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước. Có các chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh thông tin như Security+, GSEC hoặc tương đương hoặc cao hơn… là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức chung về các quy tắc thiết lập an ninh cho tổ chức và các yếu tố của chính sách bảo mật hiệu quả.

  Có hiểu biết về các khái niệm và kiến trúc mạng an toàn.

  Có hiểu biết về các tiêu chuẩn công nghiệp về cấu hình bảo mật cho các hệ thống CNTT.

  Có hiểu biết chung về các quy định, tiêu chuẩn về an ninh bảo mật được áp dụng trong ngành ngân hàng.

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin như PCI DSS, ISO 27001 là mội lợi thế.

  Có kỹ năng phân tích rủi ro an ninh bảo mật và tác động kinh doanh là một lợi thế.

  Có các văn bằng, chứng chỉ liên quan tới an toàn thông tin là một lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn một cách linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có áp lực công việc cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.

   

KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

CHUYÊN VIÊN CHỨNG THỰC TUÂN CHUẨN – CV1 (Mã: CNTTM.CV1)

Phòng: Công nghệ thẻ thông minh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: thẻ và các công nghệ thanh toán

Mô tả công việc:

Hỗ trợ xây dựng kịch bản, kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai kiểm thử/đánh giá sản phẩm.

Thực hiện giám sát việc thực hiện quy trình để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình triển khai.

Tiếp nhận các yêu cầu của đối tác/khách hàng, tham gia phân tích, đàm phán trao đổi với các bên liên quan để xác định phạm vi triển khai, điều phối tiến độ triển khai công việc giữa các bên liên quan.

Tham gia quản lý hồ sơ khách hàng, sản phẩm/hồ sơ sản phẩm và các tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện kiểm thử/đánh giá sản phẩm.

Hỗ trợ quản lý, cải tiến quy trình vận hành của phòng theo phân công.

Hỗ trợ giám sát việc thực hiện các đầu việc của phòng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại các trường đại học có uy tín trong vào ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết chung về Công ty.

  Có hiểu biết, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm.

  Trung thực, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và ngành ngân hàng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CV2 (Mã: NCPTSP.CV2)

Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tham gia nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình giao dịch, quy trình vận hành, chính sách phí cho các hình thức thanh toán.

Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau

Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao.

Tham gia làm việc và phụ trách đầu mối làm việc với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ...

Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu có liên quan.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Tốt nghiệp tại các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

   

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam