Thông tin tuyển dụng

KHỐI KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH – CV2 (PTKD.CV2)

Phòng: Phát triển kinh doanh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CV2 (Mã: VPĐD.CV2)

Văn phòng đại diện tại Tp.HCM

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG - CV2 (Mã: ACH.PTUD.IBFT.CV2)

Bộ phận ACH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG – CV1 (Mã: ACH.PTUD.IBFT.CV1)

Bộ phận ACH

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP – CV3 (Mã: GP.CV3)

Phòng: Giải pháp

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN – CV2 (Mã: GP.CV2)

Phòng: Giải pháp

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÁY CHỦ, MÁY TRẠM VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG – CV1 (Mã: QTHT.CV1)

Phòng: Quản trị hệ thống

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NHÓM BACKEND – CV1 (Mã: TTĐT.BACKEND.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NHÓM PAYMENT GATEWAY – CV1 (Mã: TTĐT.PG.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (NHÓM KẾT NỐI QUỐC TẾ) – CV2 (Mã: DVCM.PTUD.KNQT.CV2)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (NHÓM CHUYỂN MẠCH NỘI ĐỊA) – CV1 (Mã: DVCM.PTUD.SWITCH.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

KHỐI NGHIỆP VỤ

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO, GIAN LẬN GIẢ MẠO – CV2 (Mã: TTHTDV.QLRR.CV2)

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

CHUYÊN VIÊN NHÓM DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH – CV1 (Mã: TTHTDV.DVCM.CV1)

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

KHỐI QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ – CV3 (Mã: VP.PC.CV3)

Văn phòng - Bộ phận Pháp chế

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

GIỚI THIỆU VỀ NAPAS:

 


 

KHỐI KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH – CV2 (PTKD.CV2)

Phòng: Phát triển kinh doanh

Lĩnh vực: Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng.

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Thực hiện tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới của Công ty.

Tham gia xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của
Công ty.

Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá thị trường, sản phẩm, dich vụ của công ty/ khách hàng/ các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trên thị trường , các xu hướng thanh toán mới trên thế giới (thanh toán thẻ, di động, thanh toán điện tử…).

Tham gia xây dựng các yêu cầu kinh doanh (BRD) đối với phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Phối hợp cùng các phòng/ban nội bộ và đối tác bên ngoài (nếu có) để triển khai sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của BRD.

Tham gia, hỗ trợ triển khai các dự án tại Công ty. Chịu trách nhiệm điều phối triển khai với đối tác bên ngoài thuộc phạm vi đối tác của phòng Phát triển kinh doanh.

Quản lý quan hệ với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ/Chuyển mạch quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ, các công ty Fintech trong và ngoài nước…theo phân công.

Tham gia xây dựng chính sách phát triển mạng lưới.

Tham gia xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến các hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin … tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/ thẻ trong và ngoài nước.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc tốt đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc:

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

  Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu.

  Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CV2 (Mã: VPĐD.CV2)

Văn phòng đại diện tại Tp.HCM

Lĩnh vực: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ và công nghệ thanh toán, dịch vụ công nghệ tài chính

Địa điểm làm việc: Tại Tp.HCM

Mô tả công việc:

 • Công tác kinh doanh:

  Tìm kiếm những cơ hội, khả năng hợp tác mang lại doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội quảng bá hình ảnh của Tổ chức với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.

  Tổ chức giới thiệu sản phẩm, thương thảo phương thức hợp tác, tham mưu các phương án triển khai phù hợp với các đối tác tiềm năng.

  Làm việc với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng; đề xuất gói sản phẩm dịch vụ phù hợp để cung ứng cho khách hàng.

  Trực tiếp đàm phán các điều khoản Hợp đồng với các Ngân hàng/các nhà cung cấp dịch vụ; Thúc đẩy ký kết và triển khai Hợp đồng.

  Duy trì quan hệ & chăm sóc đối với các khách hàng được giao đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu theo quy chuẩn của công ty.

  Định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh đồng thời đưa ra những biện pháp thúc đẩy doanh số bán hàng;

  Phối hợp trao đổi thông tin với đội Marketing (phòng Phát triển kinh doanh) và đối tác trong việc xây dựng các chương trình marketing/PR quảng bá dịch vụ, thúc đẩy doanh số bán hàng;

  Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện hữu; chăm sóc khách hàng sau bán hàng và kết hợp chào bán các dịch vụ mới.

  Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động tháng/quý/năm hoặc dài hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do Trưởng/Phó Văn phòng Đại diện phân công.
 • Điều phối triển khai dự án:

  Đầu mối quản trị dự án để đảm bảo tiến độ đã cam kết với các bên liên quan.

  Đầu mối đàm phán với đối tác, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

  Định kỳ thu thập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách trực tiếp.

  Các nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của lãnh đạo phòng trong từng giai đoạn.

  Yêu cầu tuyển dụng:
 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, kế toán, kiểm toán, tiếp thị & bán hàng tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

   
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái đối với các hoạt động, phong trào tập thể.
 • Ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Ngoại hình: ưa nhìn

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ, thanh toán điện tử là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán, Ví điện tử trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.

   

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG - CV2 (Mã: ACH.PTUD.IBFT.CV2)

Bộ phận ACH

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp theo phân công của tổ dự án.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Bộ phận.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:  

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.
 • Năng lực chuyên môn:

  Nắm rõ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ
  thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn
  nghiệp vụ.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống và lập trình, đáp ứng công việc phát triển các hệ thống nghiệp vụ đang hỗ trợ.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngân hàng và ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG – CV1 (Mã: ACH.PTUD.IBFT.CV1)

Bộ phận ACH

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp theo phân công của tổ dự án.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Bộ phận.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:  

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngân hàng và ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

 

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP – CV3 (Mã: GP.CV3)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ cho các yêu cầu phát triển phầm mềm

Phối hợp với đội phát triển kỹ thuật đưa ra giải pháp xử lý các yêu cầu của nghiệp vụ trong URD.

Xây dựng tài liệu đặc tả các chức năng hay dịch vụ mà hệ thống phần mềm cần cung cấp, bao gồm mô tả các tình huống nghiệp vụ, phạm vi của ứng dụng, mô tả chi tiết của chức năng giao diện, luồng hoạt động, nguyên tắc tác nghiệp, các điều kiện ràng buộc cho từng chức năng.

Đánh giá yêu cầu phát sinh của nghiệp vụ. Đưa ra thứ tự ưu tiên phát triển cho quản lý dự án.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Tham gia hướng dẫn, đào tạo cán bộ mới về mảng công việc được giao đảm nhiệm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng, khối.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ
  được giao. 

  Có hiểu biết về mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty trong từng
  thời kỳ.

  Am hiểu sâu rộng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, kiểm thử trong các dự án trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, fintech, …).

  Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn
  nghiệp vụ

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN – CV2 (Mã: GP.CV2)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Tham gia các công việc dự án của Khối/Phòng theo phân công, bao gồm:

Định nghĩa phạm vi và mục đích dự án.

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên tham gia
dự án.

Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Báo cáo định kỳ cho cấp có thẩm quyền về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án. 

Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án. 

Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ
  được giao. 

  Am hiểu sâu rộng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, quản lý dự án lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, fintech, …).

  Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÁY CHỦ, MÁY TRẠM VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG – CV1 (Mã: QTHT.CV1)

Phòng: Quản trị hệ thống

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Cài đặt, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ trên nền tảng Microsoft Windows, Linux và các dịch vụ mạng như FTP/SFTP, DHCP, DNS, NTP, WSUS…

Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.

Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường thông qua công cụ giám sát, cảnh báo.

Tổ chức giám sát công việc quản trị hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ của Công ty.

Hỗ trợ người dùng cuối, các phòng ban trong quá trình sử dụng các dịch vụ nội bộ.

Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trên các hệ thống máy chủ, lưu trữ và các ứng dụng được phân công quản lý.

Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ, dịch vụ mạng và các ứng dụng nội bộ.

Báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý từ đó đưa ra các dự báo, các đề xuất nhằm đảm bảo tính an toàn của dịch vụ.

Tham gia các dự án của công ty liên quan đến mảng công việc được giao.

Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các Trường sau: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Thủy Lợi, ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, các trường Đại học nước ngoài có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

  Chứng chỉ đào tạo khác: Có các chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị hệ thống như MCSA, LPIC… hoặc tương đương hoặc cao hơn là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan

  Có kiến thức tốt về hạ tầng hệ thống ảo hóa VMware (hoặc Hyper-V, Azure), các nền tảng điện toán đám mây.

  Có hiểu biết tốt về các hệ thống LDAP/AD, Group Policy, Mail Server, Web server, FTP Server, File Server... và các mô hình HA cho hệ thống máy chủ và dịch vụ mạng; Có kinh nghiệm triển khai, quản trị vận hành các hệ thống nói trên là một lợi thế.

  Có kiến thức tốt về các hệ điều hành máy chủ (Windows, Unix, Linux) và các dịch vụ mạng cơ bản như DHCP, DNS, NTP, WSUS, NFS, CIFS…

  Có hiểu biết về các giải pháp lưu trữ dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, quản trị các giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu. Có kinh nghiệm triển khai, quản trị vận hành các hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu là một lợi thế

  Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc về vận hành các hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NHÓM BACKEND – CV1 (Mã: TTĐT.BACKEND.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Tham gia xây dựng và phát triển các tính năng mới, các ứng dụng mới cho các sản phẩm liên quan đến thanh toán online.

Tham gia xây dựng phát triển và tích hợp các ứng dụng nội bộ, các báo cáo thống kê phục vụ cho nghiệp vụ thanh toán chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử online.

Tham gia quản trị và vận hành các hệ thống ứng dụng tự phát triển hoặc các ứng dụng thương mại của các hãng công nghệ lớn.

Được tham gia đào tạo về kỹ năng và các kiến thức để đáp ứng công việc.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm với Java, SQL, Webservice, HTML/CSS/Javascript.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng.

  Có khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Ưu tiên:

  Có khả năng trao đổi và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

  Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và thanh toán.

  Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, BPM, ESB, API.

  Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình java spring, pl/sql, restful API, HTML/CSS/Javascript.

  Đã từng tham gia các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, viễn thông.

  Đã từng làm việc về Open-source Java Frameworks (Spring, Hibernate).

  Có kinh nghiệm cài đặt và monitor các ứng dụng trên WAS: websphere, Tomcat, JBoss…

  Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…).

  Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…

  Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

  Có kinh nghiệm thực tế trong phân tích, thiết kế phần mềm.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NHÓM PAYMENT GATEWAY – CV1 (Mã: TTĐT.PG.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Tham gia xây dựng và phát triển các tính năng mới, các ứng dụng mới cho các sản phẩm liên quan đến thanh toán online.

Tham gia xây dựng phát triển và tích hợp các ứng dụng nội bộ, các báo cáo thống kê phục vụ cho nghiệp vụ thanh toán chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử online.

Tham gia quản trị và vận hành các hệ thống ứng dụng tự phát triển hoặc các ứng dụng thương mại của các hãng công nghệ lớn.

Được tham gia đào tạo về kỹ năng và các kiến thức để đáp ứng công việc.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm với Java, SQL, Webservice, HTML/CSS/Javascript.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng.

  Có khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Ưu tiên:

  Có khả năng trao đổi và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

  Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và thanh toán.

  Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, BPM, ESB, API.

  Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình java spring, pl/sql, restful API, HTML/CSS/Javascript.

  Đã từng tham gia các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, viễn thông.

  Đã từng làm việc về Open-source Java Frameworks (Spring, Hibernate).

  Có kinh nghiệm cài đặt và monitor các ứng dụng trên WAS: websphere, Tomcat, JBoss…

  Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…).

  Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…

  Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

  Có kinh nghiệm thực tế trong phân tích, thiết kế phần mềm.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (NHÓM KẾT NỐI QUỐC TẾ) – CV2 (Mã: DVCM.PTUD.KNQT.CV2)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển mạch thẻ Visa/Master/JCB.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS theo phân công của tổ dự án.

Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm của các tổ chức thẻ quốc tế, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng Dịch vụ chuyển mạch.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ vừa và khó trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (NHÓM CHUYỂN MẠCH NỘI ĐỊA) – CV1 (Mã: DVCM.PTUD.SWITCH.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Quản trị hệ thống chuyển mạch nội địa IST Switch trên môi trường kiểm thử.

Tham gia vận hành, tích hợp và nâng cấp hệ thống chuyển mạch nội địa IST Switch trên môi trường Production.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng Dịch vụ chuyển mạch.

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin; kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…).

  Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

   
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi:

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI NGHIỆP VỤ

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO, GIAN LẬN GIẢ MẠO – CV2 (Mã: TTHTDV.QLRR.CV2)

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Vận hành các hệ thống quản lý rủi ro.

Theo dõi, và thông báo về tình hình rủi ro tới các tổ chức, ngân hàng thành viên, đối tác.

Giám sát giao dịch, gửi cảnh báo và phối hợp với các đối tác xác minh các giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo.

Phối hợp với các đối tác xử lý các trường hợp giao dịch gian lận giả mạo và/hoặc các trường hợp về rủi ro khác có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao. 

Thẩm định Đối tác/ Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) trước khi triển khai kết nối dịch vụ vào hệ thống Napas.

Đào tạo cho các ĐVCNTT về công tác phối hợp quản lý rủi ro trong quá trình chạy
dịch vụ.

Đề xuất cập nhật/bổ sung/xây dựng các quy trình quản lý rủi ro giao dịch gian lận giả mạo trong nội bộ và/hoặc với các đối tác.

Làm báo cáo về công tác quản lý rủi ro theo quy định và/hoặc theo yêu cầu phát sinh của lãnh đạo phòng.

Tham gia vào các dự án mới của Công ty trong lĩnh vực quản lý rủi ro giao dịch gian lận giả mạo cho sản phẩm, dịch vụ.

Yêu cầu tuyển dụng

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại các trường thuộc khối Kinh tế như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại….. hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về Công ty Napas và dịch vụ thẻ, lĩnh vực thanh toán.

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng vị trí dự tuyển.
 •  Năng lực chuyên môn:

  Có kiến thức tốt và có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ.

  Có kiến thức tốt và có kinh nghiệm trong công tác giám sát và xử lý các giao dịch gian lận thẻ.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc theo quy trình và phát sinh khi có yêu cầu

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kiên trì, cẩn thận và tỉ mẩn trong công việc

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi:   

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH – CV1 (Mã: TTHTDV.DVCM.CV1)

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm thử dịch vụ với vai trò là người dùng cuối (end-user) theo kế hoạch triển khai các sản phẩm dịch vụ của công ty, bao gồm: Lập kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử theo kịch bản; Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử;  Lập báo cáo kiểm thử dịch vụ.

Kiểm thử dịch vụ trong quá trình vận hành; kiểm thử theo kế hoạch nâng cấp, cập nhật hệ thống của các bên nhằm đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm: Giám sát, theo dõi việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) bao gồm SLA nội bộ và các SLA đã ký với đối tác; Lập báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của phụ trách; Phối hợp với các bên liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.

Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu phục vụ công tác vận hành dịch vụ bao gồm: Tham gia xây dựng, cập nhật các yêu cầu về hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho công tác vận hành dịch vụ; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn giao dịch đối với các dịch vụ thanh toán điện tử theo đặc thù của từng dịch vụ.

Tham gia triển khai các dự án, sản phẩm dịch vụ mới của công ty

Hỗ trợ quá trình chào bán sản phẩm dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ, dịch vụ phụ trách

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.

Yêu cầu tuyển dụng

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử , công nghệ thông tin tại các trường thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về hoạt động của NAPAS.

  Có hiểu biết về dịch vụ thẻ và sản phẩm dịch vụ thanh toán trên thị trường.

  Có hiểu biết về công tác kiểm thử, công tác quản lý chất lượng dịch vụ.
 •  Năng lực chuyên môn:

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

  Có khả năng lập kế hoạch và xử lý tốt các công việc theo quy trình cũng như công việc mới phát sinh.

  Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực về tiến độ, về yêu cầu kết quả.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến lĩnh vực quản lý

  Có tư duy logic, có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Kỹ năng làm việc:

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kiên trì, cẩn thận và tỉ mẩn trong công việc.
 • Thái độ/Hành vi:   

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

KHỐI QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ – CV3 (Mã: VP.PC.CV3)

Văn phòng - Bộ phận Pháp chế

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

 • Tư vấn pháp lý:

  Tham mưu cho cấp có thẩm quyền các vấn đề pháp lý về công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty.

  Tư vấn cho các phòng/ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác vận hành hoạt động.

  Tư vấn, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đó.

  Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các thông tin thay đổi của cổ đông và/hoặc các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

  Thực hiện thẩm định, tham gia đàm phán với các ngân hàng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ theo các mẫu hợp đồng được ban hành chính thức của Công ty và đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách;

  Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách;

  Hỗ trợ các Phòng trong việc giải thích, hướng dẫn về mặt pháp lý trong quá trình áp dụng các quy chế, quy trình, quy định, hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty và quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và thẩm định văn bản:

  Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi đến;

  Cập nhật, phân tích và đánh giá tác động, ảnh hưởng của quy định tại các văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với hoạt động của Công ty (tổ chức quản trị, điều hành, cung ứng sản phẩm, dịch vụ);

  Trực tiếp xây dựng, soạn thảo các quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác thuộc lĩnh vực chuyên môn pháp chế, quản trị nội bộ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

  Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý cho các dự thảo quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác, các sản phẩm kinh doanh và các mẫu biểu liên quan do các phòng/ban làm đầu mối soạn thảo, đồng thời kiểm soát tính phù hợp về pháp lý của các văn bản này trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.

  Xây dựng, soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và tổ chức rà soát thường xuyên để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng này cho phù hợp với quy định của Pháp luật và của Công ty trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện các công việc pháp lý trong các Tổ dự án của Công ty;
 • Phối hợp với các Phòng/Ban trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, tranh chấp với đối tác trong và ngoài nước của Công ty;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

  Yêu cầu tuyển dụng
 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước (ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ luật hoặc đã qua đào tạo chứng chỉ hành nghề luật sư).
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán, kiểm toán, nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng, dân sự, thương mại, doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế.
 • Năng lực chuyên môn:

  Am hiểu về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thanh toán, dân sự cũng như các luật chuyên ngành khác đảm bảo thực hiện được các công việc được giao.

  Nắm được mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

  Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/Ban.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình nội bộ Công ty.

  Có khả năng tự học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc:

  Khả năng làm việc và soạn thảo, đàm phán hợp đồng bằng tiếng Anh tốt.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/hành vi:

  Tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng ấn tượng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding sôi động, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam