Thông tin tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Napas hiện có nhu cầu tuyển dụng gấp các vị trí như sau:

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN NHÓM BÙ TRỪ VÀ THANH QUYẾT TOÁN (BÁO CÁO NỘI ĐỊA) – CV1 (Mã: DVCM.BCNĐ.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Phát triển, quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

Xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

Xây dựng và cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật về cấu trúc báo cáo, tệp dữ liệu đối chiếu giữa Napas và các ngân hàng thành viên.

Cung cấp, hỗ trợ các phòng ban trong Công ty và ngân hàng thành viên các báo cáo số liệu theo yêu cầu.

Tham gia triển khai phần báo cáo nội địa của các dự án mới của Công ty trong từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net.

  Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn trên cơ sở dữ liệu Oracle/SqlServer.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn (quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa) đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh (bao gồm đọc, dịch tài liệu).

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM TRA SOÁT VÀ BÁO CÁO QUỐC TẾ – CV1 (Mã: DVCM.BCQT.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Phát triển và vận hành các ứng dụng thuộc hệ thống đối soát tra soát, phân hệ thanh quyết toán với các tổ chức quốc tế.

Xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình phát triển, vận hành hệ thống đối soát tra soát và phân hệ thanh quyết toán với các tổ chức quốc tế.

Thực hiện yêu cầu hỗ trợ, phối hợp từ các phòng ban, các đối tác kết nối

Tham gia triển khai phần đối soát tra soát, báo cáo quốc tế trong các dự án của công ty theo từng thời kì.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net.

  Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn trên cơ sở dữ liệu Oracle/SqlServer.

  Có kiến thức, kinh nghiệp về luồng giao dịch tài chính, nghiệp vụ xử lý giao dịch tài chính là một lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn (quản trị và vận hành hệ thống Tra soát Online, báo cáo quốc tế) có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị, vận hành hệ thống.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh (bao gồm đọc, dịch tài liệu).

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN GIA TÍCH HỢP DỊCH VỤ, HỆ THỐNG – CGTN (Mã: GP.ESB.CGTN)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Tham gia, phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá và thiết kế giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển, tích hợp dịch vụ của công ty.

Tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ với vai trò thiết kế, triển khai, phát triển và cài đặt/vận hành nhằm đảm bảo tuân theo kiến trúc tích hợp dịch vụ và kiến trúc tổng thể của công ty đưa ra.

Phát triển và triển khai các giải pháp kỹ thuật trên nền tảng Java, Oracle, …

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến tích hợp dịch vụ nhằm cải tiến hiệu năng sản phẩm dịch vụ liên quan của công ty.

Lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát đánh giá kết quả công việc cho nhóm tích hợp dịch vụ.

Đầu mối viết tài liệu thiết kế, hướng dẫn triển khai, vận hành các dịch vụ được tích hợp trên nền tảng ESB.

Thực hiên các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phát triển tích hợp lớp giữa (middle ware) hoặc back-end hoặc tích hợp dịch vụ trên hệ thống trục tích hợp sử dụng nền tảng Java, .Net, …

  Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc với trục tích hợp IBM IIB, IBM ACE hoặc nền tảng ESB tương tự khác.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết chung về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/ban.

  Có hiểu biết về mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty trong từng thời kỳ.

  Am hiểu sâu mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm; phân tích giải pháp kỹ thuật, thiết kế tích hợp dịch vụ, tối ưu hiệu năng hệ thống, phương pháp thiết kế nhằm đáp ứng sự mở rộng linh hoạt hệ thống, …)

  Có khả năng tham gia ý kiến và/hoặc chủ trì xây dựng quy trình, hướng dẫn về phân tích các giải pháp kỹ thuật đặc biệt chuyên về mảng tích hợp các dịch vụ thanh toán.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cáo năng lực chuyên môn.

  Có khả năng nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến để cải tiến chất lượng công việc được giao.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.

  Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn kết với mục tiêu đề ra.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP DỊCH VỤ, HỆ THỐNG – CVHT/CV1/CV2 (Mã: GP.ESB.CVHT/CV1/CV2)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Tham gia, phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá và thiết kế giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển, tích hợp dịch vụ của công ty.

Phát triển và triển khai các giải pháp kỹ thuật trên nền tảng Java, .Net, sử dụng CSDL Oracle, hệ điều hành Linux, Windows, .v.v.

Tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ với vai trò thiết kế, triển khai, phát triển và cài đặt/vận hành nhằm đảm bảo tuân theo kiến trúc tích hợp dịch vụ và kiến trúc tổng thể của công ty đưa ra.

Vận hành các dịch vụ được triển khai tích hợp trên hệ thống ESB.

Thực hiên các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm (đối với CV1) hoặc có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm (đối với CV2) làm việc với vai trò phát triển tích hợp lớp giữa (middle ware) hoặc back-end hoặc tích hợp dịch vụ trên hệ thống trục tích hợp.

  Có kinh nghiệm làm việc với trục tích hợp IBM IIB, IBM ACE hoặc hệ thống ESB tương tự khác là lợi thế.

  Có kinh nghiệm làm việc với cổng thanh toán hoặc chuyển mạch bù trừ điện tử hoặc chuyển tiền là lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết chung về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/ban.

  Có hiểu biết về mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty trong từng thời kỳ.

  Có hiểu biết về các quy trình, quy định nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao (quy trình phát triển phần mềm và vòng đời phát triển phần mềm, phát triển tích hợp ứng dụng, phát triển ứng dụng lớp giữa,…).

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP DỊCH VỤ, HỆ THỐNG – CVHT/CV1 (Mã: GP.ESB.CVHT/CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Tham gia, phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá và thiết kế giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển, tích hợp dịch vụ của công ty.

Phát triển và triển khai các giải pháp kỹ thuật trên nền tảng Java, .Net, sử dụng CSDL Oracle, hệ điều hành Linux, Windows, …

Tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ với vai trò thiết kế, triển khai, phát triển và cài đặt/vận hành nhằm đảm bảo tuân theo kiến trúc tích hợp dịch vụ và kiến trúc tổng thể của công ty đưa ra.

Vận hành các dịch vụ được triển khai tích hợp trên hệ thống ESB.

Thực hiên các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phát triển tích hợp lớp giữa (middle ware) hoặc back-end hoặc tích hợp dịch vụ trên hệ thống trục tích hợp.

  Có kinh nghiệm làm việc với trục tích hợp IBM IIB hoặc IBM ACE là lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy trình, quy định nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao (quy trình phát triển phần mềm và vòng đời phát triển phần mềm, phát triển tích hợp ứng dụng, phát triển ứng dụng lớp giữa,…).

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CÔNG CỤ SỐ HÓA DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CVHT/CV1/CV2 (Mã: GP.ADM.CVHT/CV1/CV2)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Vận hành, quản trị nền tảng phục vụ việc quản lý dịch vụ CNTT (Jira/Confluence).

Vận hành, quản trị công cụ quản lý mã nguồn và tích hợp liên tục (Bitbucket/bamboo).

Phối hợp với các bên liên quan thực hiện số hóa các quy trình quản trị dịch vụ CNTT trên nền tảng/công cụ hiện có.

Phối hợp với các bên liên quan cập nhật quy trình quản lý mã nguồn và tích hợp liên tục.

Đầu mối cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, cấu hình tham số các công cụ trong phạm vi được giao quản trị.

Thực hiện các công việc khác được phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm (đối với CV1) hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm (đối với CV2) làm việc với vai trò vận hành, quản trị nhóm công cụ/hệ thống quản lý dịch vụ CNTT của Atlassian, Servicenow,.. hoặc các hệ thống có chức năng tương tự.

Có kinh nghiệm/hiểu biết về quy trình quản trị dịch vụ CNTT (ITSM) là lợi thế.

Có hiểu biết về tự động hóa quy trình, công cụ phát triển tự động hóa (RPA) là lợi thế.

Có kinh nghiệm về lập trình trên nền tảng Java, .Net, ... là lợi thế.

 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy trình, quy định nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao (quy trình phát triển phần mềm và vòng đời phát triển phần mềm, quản trị và vận hành hệ thống, …).

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng nghiên cứu công cụ tự động hóa quy trình.

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ KỸ THUẬT – CVHT/CV1 (Mã: GP.TEST.CVHT/CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm thử các phát triển phần mềm: Nghiên cứu tài liệu đặc tả, viết kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử; Lập kế hoạch test; Thực hiện test các phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng; Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test; Tổng hợp và báo cáo kết quả test.

Kiểm thử dịch vụ SIT cho các đối tác theo yêu cầu: Tiếp nhận yêu cầu; Lập kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử; Lập biên bản nghiệm thu và trình ký biên bản nghiệm thu.

Hỗ trợ kiểm thử ứng dụng trên môi trường test: Cung cấp môi trường test, kết nối tới môi trường test; Kiểm thử dịch vụ trước golive.

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối, hướng dẫn thực hiện SIT với đối tác cho các dịch vụ của Công ty.

Duy trì các kịch bản kiểm thử dịch vụ SIT với đối tác.

Nghiên cứu các tool mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc…

Hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên khác về ứng dụng được phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Hiểu biết về các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng, hệ thống chuyển tiền,… là lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm (quy trình phát triển phần mềm, các giai đoạn kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế testcase, dữ liệu test, tracking lỗi…).

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CV1 (Mã: GP.QA.CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng

Mô tả công việc:

Công việc chuyên môn: Tổ chức triển khai các công việc chuyên môn thuộc mảng Quản lý chất lượng công nghệ thông tin, bao gồm: Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng công nghệ, an ninh thông tin; Kiểm soát, đánh giá tuân thủ theo quy trình công việc; Xây dựng các phép đo lường chất lượng, an ninh thông tin; Đo lường chỉ tiêu chất lượng, an ninh thông tin và đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Kiểm soát rủi ro công nghệ thông tin, kiểm soát điểm không phù hợp; Đề xuất và thực hiện giám sát các hành động khắc phục, phòng ngừa; Tổ chức triển khai hoạt động cải tiến hệ thống chất lượng, an ninh thông tin theo định hướng phát triển chung của công ty và phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS, ITSM; Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình;

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có hiểu biết về triển khai, duy trì ít nhất một trong các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống công nghệ thông tin: ISO 27001: 2013 /  ISO 9001: 2015 / ITSM / PCI DSS là lợi thế

  Có kinh nghiệm kiểm soát theo quy trình, đánh giá nội bộ, cải tiến hoạt động.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách. 

  Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

  Có khả năng viết và quản lý tài liệu (chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn…) là lợi thế

  Có khả năng quản lý rủi ro công nghệ thông tin, triển khai, kiểm soát và đánh giá các quá trình, xây dựng các chỉ tiêu, thực hiện việc đo lường và báo cáo.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng thuyết trình tốt.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

   

CHUYÊN VIÊN KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP, TÍCH HỢP DỊCH VỤ – CV3 (Mã: GP.KTS.CV3)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Tham gia, phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá và thiết kế giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển, tích hợp dịch vụ của công ty.

Tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ với vai trò thiết kế, triển khai, phát triển và cài đặt/vận hành nhằm đảm bảo tuân theo kiến trúc tích hợp dịch vụ và kiến trúc tổng thể của công ty đưa ra.

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến tích hợp dịch vụ nhằm cải tiến hiệu năng sản phẩm dịch vụ liên quan của công ty.

Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng các dịch vụ tích hợp vào trục tích hợp của công ty.

Tham gia các công việc khác của công ty theo yêu cầu được giao.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phát triển tích hợp dịch vụ trên hệ thống trục tích hợp.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thiết kế giải pháp tích hợp trên hệ thống trục tích hợp hướng tới tối ưu hiệu năng hệ thống xử lý giao dịch.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc với cổng thanh toán hoặc chuyển mạch bù trừ điện tử hoặc chuyển tiền.

 • Năng lực chuyên môn

Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

Am hiểu sâu mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm; phân tích giải pháp kỹ thuật, thiết kế tích hợp dịch vụ, tối ưu hiệu năng hệ thống, phương pháp thiết kế nhằm đáp ứng sự mở rộng linh hoạt hệ thống, …)

Hiểu biết tốt về các hệ thống thanh toán, chuyển tiền, chuyển mạch bù trừ điện tử.

Có chứng chỉ chuyên môn về thiết kế giải pháp hoặc phát triển tích hợp dịch vụ trên trục tích hợp là lợi thế.

Có hiểu biết về trục tích hợp IBM IIB hoặc IBM ACE là lợi thế.

Có khả năng tham gia ý kiến và/hoặc chủ trì xây dựng quy trình, hướng dẫn về phân tích các giải pháp kỹ thuật đặc biệt chuyên về mảng tích hợp các dịch vụ thanh toán.

Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cáo năng lực chuyên môn.

Có khả năng nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến để cải tiến chất lượng công việc được giao.

 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có tư duy logic/tích cực.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.

Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn kết với mục tiêu đề ra.

Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP – CV1 (Mã: GP.BA.CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ cho các yêu cầu phát triển phầm mềm.

Phối hợp với đội phát triển kỹ thuật đưa ra giải pháp xử lý các yêu cầu của nghiệp vụ trong URD.

Xây dựng tài liệu đặc tả các chức năng hay dịch vụ mà hệ thống phần mềm cần cung cấp, bao gồm mô tả các tính hình huống nghiệp vụ, phạm vi của ứng dụng, mô tả chi tiết của chức năng giao diện, luồng hoạt động, nguyên tắc tác nghiệp, các điều kiện ràng buộc cho từng chức năng.

Đánh giá yêu cầu phát sinh của nghiệp vụ. Đưa ra thứ tự ưu tiên phát triển cho quản lý dự án.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Tham gia hướng dẫn, đào tạo cán bộ mới về mảng công việc được giao đảm nhiệm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng, khối.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phân tích nghiệp vụ trong các công ty công nghệ hoặc/và trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, trung gian thanh toán, fintech, …

 • Năng lực chuyên môn

Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

Có hiểu biết chung về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/ban.

Có hiểu biết về mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty trong từng thời kỳ.

Am hiểu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, kiểm thử trong các dự án trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán…).

Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Có khả năng xử lý tốt đối với các công việc mới phát sinh.

Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ

Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Có khả năng sáng tạo.

 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan

Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ

Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

Kỹ năng đàm phán thuyết phục.

Kỹ năng thuyết trình.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có tư duy logic, tích cực.

Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM CƠ SỞ DỮ LIỆU – CV1 (Mã: QTHT.CSDL.CV1)

Phòng: Quản trị hệ thống

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Cài đặt các phần mềm Cơ sở dữ liệu (CSDL), tạo các CSDL, cấu hình các tham số theo tiêu chuẩn tham số cấu hình CSDL, cập nhật các bản vá bảo mật.

Triển khai các CSDL dự phòng, đảm bảo các CSDL dự phòng luôn được đồng bộ với CSDL vận hành.

Thực hiện sao lưu các CSDL vận hành hàng ngày; thực hiện phục hồi (restore, recover) định kỳ để kiểm tra tính sẵn sàng của các bản sao lưu.

Phối hợp triển khai kết nối, kiểm tra, khắc phục các lỗi phát sinh của các ứng dụng có kết nối CSDL.

Cấp phát tài khoản, phân quyền theo ma trận phân quyền (ban hành nội bộ); thực hiện các cập nhật trên CSDL và phục hồi dữ liệu khi có yêu cầu.

Tham gia triển khai hạng mục CSDL trong các dự án của Công ty.

Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo phòng, trưởng nhóm phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  Có các chứng chỉ liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu Oracle (OCA, OCP…) là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu hoặc triển khai hạng mục cơ sở dữ liệu.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle.

  Có khả năng làm việc với nhiều hệ điều hành khác nhau (Unix, Linux, Windows…).

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai cơ sở dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn PCI DSS là mội lợi thế.

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai hệ thống Exadata là mội lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn một cách linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có áp lực công việc cao.

  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

CHUYÊN VIÊN AN NINH THÔNG TIN VÀ AN NINH MẠNG – CV1 (Mã: ANTT.CV1)

Phòng: Bộ phận An ninh thông tin và An ninh mạng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Phối hợp rà soát, cập nhật, bổ sung các tài liệu về quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn về an ninh thông tin và an ninh mạng.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ đối với hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ với các quy định và tiêu chuẩn về an ninh bảo mật.

Tham gia công tác đánh giá rủi ro về an ninh thông tin và an ninh mạng.

Tham gia các công tác đánh giá, phân loại hệ thống CNTT của Công ty.

Hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.

Lập báo cáo tình hình an ninh thông tin và an ninh mạng định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.

Các công việc khác theo phân công của quản lý bộ phận.

 

 

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  Có các chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh thông tin (ví dụ: Security+, GSEC hoặc tương đương hoặc cao hơn) là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức chung về các quy tắc thiết lập an ninh an toàn thông tin cho tổ chức và các yếu tố của chính sách bảo mật hiệu quả.

  Có hiểu biết về các tiêu chuẩn công nghiệp về cấu hình bảo mật cho các hệ thống CNTT.

  Có hiểu biết chung về các quy định, tiêu chuẩn về an ninh bảo mật được áp dụng trong ngành ngân hàng.

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin như PCI DSS, PCI PIN, ISO 27001 là mội lợi thế.

  Có kỹ năng phân tích rủi ro an ninh bảo mật và tác động kinh doanh là một lợi thế.

  Có các văn bằng, chứng chỉ liên quan tới an toàn thông tin là một lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn một cách linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có áp lực công việc cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG PORTAL API – CV1/CV2 (Mã: TTĐT.API.CV1/CV2)

Phòng: Thanh toán điện tử

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: Cổng thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến, Nạp tiền vào ví/tài khoản điện tử, Giải pháp số hóa tokenization, giải pháp quản lý API

Mô tả công việc:

Lập trình phát triển các hệ thống ứng dụng nội bộ: thực hiện các công việc liên quan đến tích hợp các hệ thống, tham gia phát triển các tính năng, các ứng dụng mới, phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm thử, nghiên cứu triển khai thử nghiệm các phần mềm/ứng dụng trên nền tảng hạ tầng công nghệ số, xây dựng tài liệu kỹ thuật theo quy trình.

Quản trị vận hành các hệ thống ứng dụng: cài đặt, triển khai các hệ thống ứng dụng, thực hiện các công việc liên quan đến cấu hình hệ thống, xây dựng công cụ giám sát, cảnh báo hệ thống, tham gia vận hành giám sát hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các trường sau: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Giao thông vận tải, các trường Đại học nước ngoài tại các nước phát triển có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm (đối với CV1) hoặc 02 năm (đối với CV2) tại lĩnh vực có liên quan.

  Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java.

  Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý API (API Management, API Gateway…).

  Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng web-base.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, MongoDB, PostgreSQL …).

  Có kinh nghiệm cài đặt và quản trị các ứng dụng trên Web Application Server: Websphere, Glassfish, Tomcat, Jboss.

  Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình webservices Java, HTML/CSS/Javascript, PL/SQL, restful API.

  Có hiểu biết cơ bản về các văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng.

  Có khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và thanh toán.

  Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, Microservices

  Đã từng tham gia các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, viễn thông.

  Đã từng làm việc với Open-source Java Frameworks (Struts, Spring, Hibernate), JSP,  JDBC, Websphere, NodeJS …

  Có kinh nghiệm quản trị và phân tích đánh giá hiệu năng CSDL

  Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với HĐH Linux, HP-Unix, AIX, HSM…

  Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV1 (Mã: TTĐT.PTUD.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: Cổng thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến, Nạp tiền vào ví/tài khoản điện tử

Mô tả công việc:

Lập trình hệ thống: thực hiện các công việc liên quan đến tích hợp, phát triển các tính năng mới, các công nghệ mới vào các sản phẩm dịch vụ liên quan đến hệ thống cổng thanh toán, hệ thống chuyển mạch thanh toán trực tuyến, hệ thống số hóa.

Quản trị vận hành các sản phẩm dịch vụ: thực hiện các công việc liên quan đến cấu hình hệ thống, xây dựng công cụ giám sát, cảnh báo hệ thống, tham gia vận hành giám sát hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các trường sau: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Giao thông vận tải, các trường Đại học nước ngoài tại các nước phát triển có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm tại lĩnh vực có liên quan.

  Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, MongoDB, PostgreSQL …).

  Có kinh nghiệm cài đặt và quản trị các ứng dụng trên Web Application Server: Websphere, Glassfish, Tomcat, Jboss.
 • Năng lực chuyên môn

  Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình webservices Java, HTML/CSS/Javascript, PL/SQL, restful API, nodeJS

  Có hiểu biết cơ bản về các văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng.

  Có khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và thanh toán.

  Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, Microservices

  Đã từng tham gia các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, viễn thông.

  Đã từng làm việc với Open-source Java Frameworks (Struts, Spring, Hibernate), JSP,  JDBC, Websphere, NodeJS …

  Có kinh nghiệm quản trị và phân tích đánh giá hiệu năng CSDL

  Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với HĐH Linux, HP-Unix, AIX, HSM…

  Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

   

KHỐI QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ – CV1 (Mã: VP.PC.CV1)

Phòng: Văn phòng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Pháp chế

Mô tả công việc:

  • Tư vấn pháp lý:

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền các vấn đề pháp lý về công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty.

Tư vấn cho các phòng/ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác vận hành hoạt động.

Tư vấn, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đó.

Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các thông tin thay đổi của cổ đông và/hoặc các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thực hiện thẩm định, tham gia đàm phán với các ngân hàng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ theo các mẫu hợp đồng được ban hành chính thức của Công ty và đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách;

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách;

Hỗ trợ các Phòng trong việc giải thích, hướng dẫn về mặt pháp lý trong quá trình áp dụng các quy chế, quy trình, quy định, hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty và quy định của pháp luật;

 

  • Xây dựng và thẩm định văn bản:

Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi đến;

Cập nhật, phân tích và đánh giá tác động, ảnh hưởng của quy định tại các văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với hoạt động của Công ty (tổ chức quản trị, điều hành, cung ứng sản phẩm, dịch vụ);

Trực tiếp xây dựng, soạn thảo các quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác thuộc lĩnh vực chuyên môn pháp chế, quản trị nội bộ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý cho các dự thảo quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác, các sản phẩm kinh doanh và các mẫu biểu liên quan do các phòng/ban làm đầu mối soạn thảo, đồng thời kiểm soát tính phù hợp về pháp lý của các văn bản này trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.

Xây dựng, soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và tổ chức rà soát thường xuyên để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng này cho phù hợp với quy định của Pháp luật và của Công ty trong từng thời kỳ.

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán, kiểm toán, nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng, dân sự, thương mại, doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế;

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; có hiểu biết tổng thể về Napas.
 • Năng lực chuyên môn

  Nắm vững các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ cơ bản (đủ để thực hiện các công việc mang tính thường xuyên theo đúng quy trình).
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Khả năng làm việc và soạn thảo, đàm phán hợp đồng bằng tiếng Anh tốt (Nghe/nói/đọc/viết tiếng Anh ở mức độ tốt (tương đương TOEIC 405 - 600; IELTS 4- 5; TOEFL 437 - 510);

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;

  Có khả năng làm việc nhóm;

  Kỹ năng giao tiếp tốt;

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

  Có kỹ năng thuyết trình;

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề;

  Có tư duy logic/tích cực;

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu;

  Khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.;

  Có khả năng làm việc nhóm tốt (sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp vì mục tiêu và lợi ích chung của Công ty);

  Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, cẩn thận, kiên trì, ngăn nắp, hệ thống;

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI NGHIỆP VỤ

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ DỊCH VỤ 24/7 (Mã: TTHTDV.247.NV)

Phòng: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Làm việc theo ca hoặc theo thời gian phân công của lãnh đạo phòng để thực hiện các công việc sau:

Công tác hỗ trợ dịch vụ 24/7: Phân loại, trực tiếp xử lý hoặc phối hợp với các phòng ban chức năng xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng; Theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng của các phòng ban chức năng; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến kiểm tra tình trạng giao dịch, tình trạng dịch vụ; Kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗi trong quá trình tiếp nhận các thông báo lỗi từ đối tác; Đầu mối làm việc giữa đối tác và IT nội bộ trong việc điều tra nguyên nhân lỗi, sự cố của đối tác; Thống kê tỷ lệ lỗi, lập và gửi báo cáo hỗ trợ dịch vụ khi có yêu cầu từ đối tác; Xử lý các yêu cầu reset tình trạng tài khoản đăng nhập hệ thống báo cáo ung cấp cho đối tác; Tổ chức thông báo cho đối tác kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống, dịch vụ.

Công tác giám sát, hệ thống dịch vụ 24/7: Thực hiện công tác giám sát hệ thống, dịch vụ công ty 24/7 (Giám sát qua hệ thống monitor; Giám sát qua hệ thống cảnh báo; Giám sát qua các báo cáo, dữ liệu giao dịch; Các hệ thống, công cụ giám sát khác).

Phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình giám sát. Thực hiện kiểm tra, phân tích xác định các vấn đề bất thường có phải lỗi hay không, lỗi phát sinh do đối tác hay lỗi Napas để tổ chức xử lý.

Giám sát hệ thống quản lý hạn mức, thực hiện đóng mở hạn mức theo yêu cầu.

Công tác phối hợp xử lý sự cố: Tiếp nhận thông báo sự cố từ các hệ thống giám sát, khách hàng, đối tác, các phòng ban nội bộ; Xử lý sự cố level 1 theo các tài liệu hướng dẫn; Đầu mối tiếp nhận sự cố; điều phối xử lý sự cố và là một phần trong quy trình xử lý sự cố của khối Kỹ thuật; Cập nhật, theo dõi tiến độ xử lý sự cố, gửi thông báo sự cố cho đối tác, nội bộ; Tổng hợp các quá trình xử lý sự cố khi có yêu cầu.

Công tác Vận hành các hệ thống, ứng dụng, công cụ giám sát thực hiện theo
quy trình: Công cụ vận hành hệ thống Switch (ATM/POS); IPS (IBFT): up/down Port, up/down BIN; set Skip giao dịch đảo; Exchange KEY; restart ứng dụng; Chuyển kết nối ứng dụng giữa các node Active-Active; Công cụ đóng mở dịch vụ IBFT; Công cụ đóng mở dịch vụ VAS; Các công cụ khác được bàn giao theo yêu cầu của IT; Đóng mở các trung gian thanh toán khi vượt hạn mức.

Ghi nhật ký công việc, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.

Đưa ra các ý kiến đề xuất cải thiện hệ thống, quy trình thực hiện các nhiệm vụ
được giao.

Thực hiện công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, kinh tế của các trường Cao đẳng, Đại học có uy tín tại Việt Nam hoặc các trường có liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học, Cao đẳng hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.

  Có hiểu biết về thẻ và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (dịch vụ chuyển mạch thẻ  qua ATM/POS, dịch vụ Mobile banking, dịch vụ Internetbanking, dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến,  dịch vụ chuyển tiền …).
 • Năng lực chuyên môn

  Hiểu biết về các văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.

  Hiểu biết về công tác hỗ trợ dịch vụ; công tác giám sát, xử lý sự cố và công tác vận hành dịch vụ.

  Thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc theo mô tả, công việc phát sinh ở mức độ vừa phải.

  Có khả năng tập trung, chịu được áp lực công việc.

  Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, Linux.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng qua điện thoại, email.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc ...

  Có khả năng làm việc độc lập, tuân thủ quy trình.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phối hợp nhóm.

  Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao.

  Làm việc theo ca và theo yêu cầu của công ty. Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc yêu cầu khác khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán, fintech …

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH (Mã: TTHTDV.DVCM.CV1)

Phòng: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm thử dịch vụ với vai trò là người dùng cuối (end-user) theo kế hoạch triển khai các sản phẩm dịch vụ của công ty, bao gồm: Lập kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử theo kịch bản; Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử;  Lập báo cáo kiểm thử dịch vụ.

Kiểm thử dịch vụ trong quá trình vận hành; kiểm thử theo kế hoạch nâng cấp, cập nhật hệ thống của các bên nhằm đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm: Giám sát, theo dõi việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) bao gồm SLA nội bộ và các SLA đã ký với đối tác; Lập báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của phụ trách; Phối hợp với các bên liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.

Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu phục vụ công tác vận hành dịch vụ bao gồm: Tham gia xây dựng, cập nhật các yêu cầu về hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho công tác vận hành dịch vụ; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn giao dịch đối với các dịch vụ thanh toán điện tử theo đặc thù của từng dịch vụ.

Tham gia triển khai các dự án, sản phẩm dịch vụ mới của công ty

Hỗ trợ quá trình chào bán sản phẩm dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ, dịch vụ phụ trách

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử , công nghệ thông tin tại các trường thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về hoạt động của NAPAS.

  Có hiểu biết về dịch vụ thẻ và sản phẩm dịch vụ thanh toán trên thị trường

  Có hiểu biết về công tác kiểm thử, công tác quản lý chất lượng dịch vụ
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

  Có khả năng lập kế hoạch và xử lý tốt các công việc theo quy trình cũng như công việc mới phát sinh.

  Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực về tiến độ, về yêu cầu kết quả.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến lĩnh vực quản lý

  Có tư duy logic, có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kiên trì, cẩn thận và tỉ mẩn trong công việc.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ NHÓM HỖ TRỢ DỊCH VỤ 24/7  (Mã: TTHTDV.NVHT)

Phòng: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Thời gian làm việc: theo ca

Mô tả công việc:

Trực tiếp xử lý hoặc hỗ trợ các cán bộ khác trong ca trực thực hiện công tác hỗ trợ dịch vụ 24/7: Tiếp nhận, phân loại và tổ chức theo dõi quá trình xử lý yêu cầu hỗ trợ; Trực tiếp xử lý các yêu cầu liên quan đến kiểm tra tình trạng giao dịch; tình trạng dịch vụ; Cập nhật, theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ; Tổ chức thông báo cho ngân hàng thành viên/ đối tác kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống, dịch vụ.

Trực tiếp xử lý hoặc hỗ trợ các cán bộ khác trong ca trực thực hiện công tác phối hợp xử lý sự cố: Tiếp nhận thông báo sự cố từ các hệ thống giám sát, khách hàng, đối tác, các phòng ban nội bộ; Lập và gửi thông báo sự cố; Thực hiện xử lý sự cố leve1 theo quy trình.

Hỗ trợ công tác vận hành các hệ thống, ứng dụng, công cụ giám sát thực hiện theo quy trình.

Ghi nhật ký công việc, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.

Thực hiện công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Thời gian Hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm đối với một trong số các công việc hỗ trợ khách hàng hoặc giám sát, xử lý sự cố.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.

  Có hiểu biết về thẻ và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (dịch vụ chuyển mạch thẻ qua ATM/POS, dịch vụ Mobile banking, dịch vụ Internetbanking, dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến, dịch vụ chuyển tiền …).
 • Năng lực chuyên môn

  Hiểu biết về kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.

  Hiểu biết về Công tác hỗ trợ dịch vụ; Công tác giám sát, xử lý sự cố và Công tác vận hành dịch vụ.

  Thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/ quy định của công ty.

  Có khả năng năng xử lý tốt các công việc theo mô tả, công việc phát sinh ở mức độ vừa phải.

  Có khả năng tập trung, chịu được áp lực công việc.

  Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng qua điện thoại, email. Trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc độc lập, tuân thủ quy trình.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phối hợp nhóm.

  Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao.

  Làm việc theo ca và theo yêu cầu của công ty. Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc yêu cầu khác khi có yêu cầu.

   

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN ĐỐI SOÁT TRA SOÁT CV2 (Mã: TTĐSTS.CV2)

Phòng: Thanh toán đối soát tra soát

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm vận hành các công tác nghiệp vụ về thanh quyết toán, đối soát và tra soát của các dịch vụ mà Công ty đang cung cấp theo các quy trình/quy định đã có: Kiểm tra tính logic và cân khớp của các báo cáo thanh quyết toán trước khi phát hành báo cáo chính thức. Nếu phát hiện sai lệch thông báo cho IT để phối hợp xử lý; Nhận kết quả, phản hồi đối tác/tổ chức thành viên và xử lý các sai lệch phát sinh; Xử lý các tra soát khiếu nại.

Có khả năng tham gia xây dựng Hệ thống nghiệp vụ phục vụ công tác thanh quyết toán hàng ngày, tính phí, đối soát và tra soát: Xây dựng Yêu cầu người sử dụng (URD) cho các yêu cầu mới hoặc hoàn thiện các chức năng hiện có của Hệ thống báo cáo, tính phí; Tổ chức test nghiệm thu chương trình ứng dụng, công cụ.

Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh bao gồm: Triển khai UAT; Trao đổi và giải thích về nghiệp vụ TTĐSTS cho đối tác/ngân hàng.

Tham gia xây dựng/sửa đổi/bổ sung các quy trình nghiệp vụ thanh quyết toán, đối soát và tra soát cho các dịch vụ mà Công ty cung cấp.

Tổng hợp báo cáo công việc, báo cáo số liệu, biến động tăng giảm dịch vụ hàng tháng hoặc theo yêu cầu.

Tham gia các dự án xây dựng và triển khai sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Thực hiện các yêu cầu và công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Thương mại hoặc các trường đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc các chương trình liên kết giữa các trường đại học nêu trên với các trường đại học uy tín tại nước ngoài và được cấp bằng đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

  Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực: thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

  Có kiến thức về thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt.

  Có kinh nghiệm làm việc nhóm và làm việc dự án là lợi thế.

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; hiểu biết tổng thể về Napas.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ được giao

  Có khả năng tham gia xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng cho các nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/ hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm/làm việc độc lập.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Tích cực tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯƠI – CV2 (Mã: PTKD.PTML.CV2)

Phòng: Phát triển kinh doanh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực:  Marketing, Nhận diện thương hiệu, Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng.

Mô tả công việc:

Tham gia hoạt động nhóm Phát triển Mạng lưới và các hoạt động kinh doanh khác theo phân công của Trưởng phòng/ Cấp quản lý trực tiếp.

Tham gia tổ chức, lập kế hoạch kinh doanh thúc đẩy các hoạt động mở rộng mạng lưới thanh toán, thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tham gia tổ chức hợp tác với các các đối tác cung cấp giải pháp đầu cuối, đối tác phát triển thị trường, đối tác phát triển khách hàng, đối tác triển khai ưu đãi, marketing để tìm kiếm khả năng hợp tác mở rộng mạng lưới chấp nhận các hình thức thanh toán của NAPAS (thẻ, tài khoản, QR).

Tham gia và phối hợp tổ chức, lập kế hoạch kinh doanh thúc đẩy gia tăng số lượng và doanh số sử dụng của các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của NAPAS với các đối tác bao gồm nhưng không giới hạn Ngân hàng, Công ty Tài chính, Trung gian thanh toán.

Tham gia xây dựng các chương trình hợp tác phát triển mạng lưới với các tổ chức quốc tế (tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức chuyển mạch nội địa, công ty thanh toán, chuyển tiền….)

Tham gia điều phối các phòng ban nội bộ có liên quan để triển khai các dự án, chính sách phát triển mạng lưới.

Tham gia tổ chức các hoạt động chăm sóc đối theo phân công của cấp quản lý trực tiếp/ Trưởng phòng. 

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ cấp quản lý trực tiếp. 

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Truyền thông, Marketing…
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/thẻ trong và ngoài nước liên quan đến triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý đối tác để phát triển mạng lưới dịch vụ.

   
 • Năng lực chuyên môn

  Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và trên thế giới nhằm áp dụng vào các hoạt động phát triển mạng lưới của NAPAS.

  Am hiểu và có kỹ năng tốt về quản lý đối tác bao gồm xây dựng và lập kế hoạch triển khai hợp tác, quản lý và điều phối các dự án triển khai phát triển mạng lưới.

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo
 • Kỹ năng làm việc

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

  Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo  tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu.

  Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

   

   

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM THANH TOÁN THẺ – CV3 (Mã: PTKD.TTT.CV3)

Phòng: Phát triển kinh doanh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực:  Marketing, Nhận diện thương hiệu, Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng.

Mô tả công việc:

Chủ động tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới của Công ty.

Tổ chức xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá chuyên sâu về thị trường, đánh giá về sản phẩm, dich vụ của công ty/khách hàng/các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trên thị trường , các xu hướng thanh toán mới trên thế giới (thanh toán thẻ, di động, thanh toán điện tử…)

Xây dựng các yêu cầu kinh doanh (BRD) đối với phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Phối hợp cùng các phòng/ ban nội bộ và đối tác bên ngoài (nếu có) để triển khai sản phẩm dịch theo yêu cầu của BRD.

Xâu dựng kế hoạch triển khai các dự án tại Công ty. Chịu trách nhiệm điều phối triển khai với đối tác bên ngoài thuộc phạm vi đối tác của phòng Phát triển kinh doanh.

Quản lý quan hệ với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ/Chuyển mạch quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ, các công ty Fintech trong và ngoài nước…theo phân công.

Tổ chức xây dựng chính sách phát triển mạng lưới.

Tổ chức xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến các hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và/hoặc nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin…
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/thẻ trong và ngoài nước.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

  Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu.

  Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP (NHÓM DVC/TGTT) – CV1 (Mã: QHDN.CV1)

Phòng: Quan hệ doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng và chào bán dịch vụ: Thu thập, phân tích thông tin cơ bản về nhu cầu, xu hướng của thị trường; Nghiên cứu thông tin sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường theo phân công; Tiếp nhận, liên hệ và tổng hợp ý kiến của khách hàng để hỗ trợ đề xuất nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hiện tại, các biện pháp thúc đẩy doanh số bán và ý tưởng mới về kinh doanh/sản phẩm; Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và quản lý khách hàng; Hỗ trợ đàm phán, thống nhất mô hình hợp tác, mức phí, hợp đồng và các vấn đề hợp tác khác với khách hàng; Hỗ trợ chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch được giao; Tiếp thu ý kiến của khách hàng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh số bán.

Điều phối và triển khai dự án: Hỗ trợ thực hiện điều phối dự án, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kế hoạch; Hỗ trợ báo cáo và định kỳ cập nhật tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới trưởng nhóm và nhóm triển khai dự án hai bên để có phương án triển khai hiệu quả.

Các công việc khác: Chăm sóc và duy trì quan hệ với các đầu mối làm việc đối tác theo phân công của lãnh đạo phòng, trưởng nhóm; Phối hợp với các phòng ban nội bộ và đối tác đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh; Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo từng dịch vụ được giao và phối hợp rà soát triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý; Hỗ trợ công tác soạn thảo và gửi công văn, thông báo các văn bản pháp lý tới khách hàng/đối tác; Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị và bán hàng …
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, thanh toán điện tử, marketing.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas, mô tả công việc và yêu cầu của vị trí ứng tuyển.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có kỹ năng giao tiếp, quản lý đối tác, trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực cao.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của nhà nước và quy định của ngành ngân hàng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc

  Tiếng Anh giao tiếp tốt.

  Sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

  Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (NHÓM DOANH NGHIỆP/NGÂN HÀNG) – CV2 (Mã: VPĐD.CV2)

Phòng: Văn phòng đại diện tại Tp.HCM

Địa điểm làm việc: Tại Tp.HCM.

Mô tả công việc:

 • Công tác kinh doanh:

  Tìm kiếm cơ hội, khả năng hợp tác mang lại doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội quảng bá hình ảnh của tổ chức với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

  Tổ chức giới thiệu sản phẩm, thương thảo phương thức hợp tác, tham mưu các phương án triển khai phù hợp với các đối tác tiềm năng.

  Làm việc với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng; đề xuất gói sản phẩm dịch vụ phù hợp để cung ứng cho khách hàng.

  Trực tiếp đàm phán các điều khoản hợp đồng với các ngân hàng/các nhà cung cấp dịch vụ; thúc đẩy ký kết và triển khai hợp đồng.

  Duy trì quan hệ và chăm sóc đối với các khách hàng được giao, đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu theo quy chuẩn của Công ty.

  Định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp thúc đẩy doanh số bán hàng.

  Phối hợp trao đổi thông tin với đội Marketing (phòng Phát triển kinh doanh) và đối tác trong việc xây dựng các chương trình marketing/PR quảng bá dịch vụ, thúc đẩy doanh số
  bán hàng.

  Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện hữu; chăm sóc khách hàng sau bán hàng và kết hợp chào bán các dịch vụ mới.

  Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động tháng/quý/năm hoặc dài hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do Trưởng/Phó Văn phòng đại diện phân công.
 • Hỗ trợ triển khai dự án:

  Tham gia và theo dõi việc triển khai dự án, triển khai marketing/PR dự án cho các phòng ban/nhóm liên quan.

  Đầu mối đàm phán với đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai
  dự án.

  Đầu mối triển khai các hạng mục marketing/PR cho các đối tác do VPĐD phụ trách.

  Định kỳ thu thập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách trực tiếp.

  Các nhiệm vụ khác: theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng trong từng giai đoạn.

   

   

  Yêu cầu tuyển dụng:
 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, kế toán, kiểm toán, tiếp thị & bán hàng.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:  

  Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí ứng tuyển.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi:

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các tổ chức thẻ quốc tế, cổng thanh toán trong nước là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THANH TOÁN – CV3 (Mã: CNTTM.TT.CV3)

Phòng: Công nghệ thẻ thông minh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: thẻ và các công nghệ thanh toán

Mô tả công việc:

Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn thẻ chíp VCCS.

Nghiên cứu, triển khai các công nghệ thanh toán mới, dựa trên nền tiêu chuẩn EMV (số hóa thẻ, ứng dụng sinh trắc học trong thanh toán, …).

Nghiên cứu, triển khai các công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực phát hành, cá thể hóa và chấp nhận thẻ.

Nghiên cứu việc ứng dụng thanh toán thẻ ngân hàng vào các lĩnh vực mới (giao thông công cộng …).

Nghiên cứu và triển khai dự án thanh toán trên thiết bị di động như mobile NFC payment, QR Code payment …

Xây dựng kịch bản, kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai kiểm thử / đánh giá sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: CNTT, kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng …
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực liên quan/công nghệ thông tin.

  Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình Java, .Net.

  Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình trên thiết bị di động (Android, IOS) như: Java, Swift, React Native.

  Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, …

  Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành: Unix, Linux, Window Server.

  Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn trong mảng thanh toán, tài chính ngân hàng như: Mobile Banking, Internet Banking, Ecom, ví điện tử, Mobile payment …

  Có kinh nghiệm triển khai, vận hành các sản phẩm thẻ chip, EMV card.

  Có kinh nghiệm làm việc thực tế với tiêu chuẩn ISO 8583, JSON API.

  Có khả năng xây dựng, bổ sung các tài liệu đặc tả kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và vận hành ứng dụng, hướng dẫn kiểm thử.

  Có kinh nghiệm sử dụng các bộ công cụ kiểm thử, kiểm định.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm/công nghệ mới.

  Có khả năng xây dựng các tài liệu thuyết trình và thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

  Kỹ năng xây dựng tài liệu và thuyết trình tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Trung thực, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THANH TOÁN – CV2 (Mã: CNTTM.TT.CV2)

Phòng: Công nghệ thẻ thông minh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: thẻ và các công nghệ thanh toán

Mô tả công việc:

Nghiên cứu, phân tích các công nghệ/giải pháp mới ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán điện tử thế giới (bao gồm thanh toán thẻ, thanh toán di động, E-commerce, QR …) để đưa ra các đề xuất triển khai thử nghiệm phù hợp với chiến lược của Napas.

Làm việc với các tổ chức quốc tế, các công ty công nghệ, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước (Visa, Master Card, Discover, Thales, IDEMIA, Ingenico, các công ty ví điện tử …) để tìm hiểu, đánh giá công nghệ và phối hợp phát triển các giải pháp/công nghệ thanh toán mới tại Việt Nam.

Tham gia xây dựng các yêu cầu chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, dịch vụ mới của Napas.

Phát triển các sản phẩm/ứng dụng, các hệ thống phần mềm/giải pháp phục vụ  công tác phát triển sản phẩm, dịch vụ mới của Napas.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán điện tử hoặc thiết kế và phát triển ứng dụng.

  Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình Java.

  Có kinh nghiệm làm việc với webservice, Rest API-JSON, Open API.

  Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, …

  Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành: Unix, Linux, Window Server.

  Ưu tiên: có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn trong mảng thanh toán, tài chính ngân hàng như: Internet Banking, Payment Gatewway, …; Có kinh nghiệm phát triển mobile app; Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển UI/UX trên mobile hoặc web.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm/công nghệ mới.

  Có khả năng phân tích, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

  Kỹ năng xây dựng các tài liệu thuyết trình và thuyết trình tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Trung thực, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CV1/CV2 (Mã: NCPTSP.CV2)

Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tham gia nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình giao dịch, quy trình vận hành, chính sách phí cho các hình thức thanh toán.

Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau

Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao.

Tham gia làm việc và phụ trách đầu mối làm việc với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ...

Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm (đối với CV1) hoặc 2 năm kinh nghiệm (đối với CV2) làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu có liên quan.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Tốt nghiệp tại các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là
  lợi thế.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CVHT (Mã: NCPTSP.CVHT)

Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tham gia hỗ trợ quá trình triển khai các dự án phát triển sản phẩm (tùy theo phân công của phụ trách phòng): xây dựng tài liệu sản phẩm, tài liệu mô tả yêu cầu (URD), điều phối nội bộ trong quá trình triển khai các dịch vụ, quản lý tiến độ triển khai theo kế hoạch, hỗ trợ công tác hoàn thiện/bàn giao hồ sơ, tài liệu sản phẩm/tài liệu dự án, xây dựng tài liệu (slide) giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ …

Tham gia nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động …, phục vụ cho việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty theo phân công của phụ trách phòng.

Hỗ trợ thực hiện một số công việc hành chính khác của phòng theo phân công của phụ trách phòng từng thời kỳ.

Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

 

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết chung về Napas, hiểu biết tổng quan về các sản phẩm, dịch vụ của Napas.

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào tập thể.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Tốt nghiệp tại các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.

  Có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ triển khai các dự án đặc biệt là dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn

 

 

 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam