Thông tin tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Napas hiện có nhu cầu tuyển dụng GẤP các vị trí làm việc tại Trụ sở Hà Nội và Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh như sau:

KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (Mã: NCPTSP.TP)
Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Quản lý, phụ trách phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với định hướng, chính sách và chiến lược của Công ty nhằm hoàn thành các công việc được giao.
- Phụ trách việc nghiên cứu và xây dựng báo cáo chuyên sâu về các sản phẩm .dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…
- Đề xuất, định hướng cho việc cải tiến sản phẩm hiện tại và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới.
- Nghiên cứu phát triển, quản lý các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Phụ trách việc triển khai các dự án trọng điểm được giao.
- Các công việc khác theo phân công của Ban điều hành.
Yêu cầu:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, kiểm toán. 
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán không dùng tiền mặt.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, lĩnh vực thanh toán thẻ hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.
- Có kinh nghiệm và kỹ năng triển khai dự án, phát triển và quản lý các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt.
Năng lực chuyên môn: 
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán không dùng tiền mặt.
- Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng sáng tạo.
Năng lực quản trị/điều hành: 
- Am hiểu xu hướng phát triển của thị trường thanh toán.
- Có năng lực quản lý/điều phối hiệu quả đối với nhóm nhân sự được giao phụ trách một cách có hiệu quả.
- Có khả năng xử lý tốt các sự cố phát sinh trong quá trình triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm thẻ hoặc thanh toán điện tử hoặc thanh toán liên ngân hàng.
- Có năng lực quản trị dự án, tổ chức triển khai các công đoạn của dự án có hiệu quả.
Kỹ năng làm việc: 
- Trình độ tiếng Anh: TOEIC từ 700 điểm trở lên hoặc tương đương.
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ
- Có kỹ năng đàm phán/thuyết phục tốt và kỹ năng thuyết trình tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.
- Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.
- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn mới mục tiêu chiến lược của Công ty; có thời gian hoàn thành.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:
- Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán không dùng tiền mặt là lợi thế.
- Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ Quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc Quốc tế là lợi thế.
- Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

KHỐI KINH DOANH
PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mã: PTKD.PP)
Phòng: Phát triển kinh doanh
Lĩnh vực: Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng, Marketing, Digital Marketing…
Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Quản lý hoạt động các mảng kinh doanh theo phân công của Trưởng phòng/Cấp quản lý trực tiếp. 
- Tổ chức tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới của Công ty.
- Tổ chức xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. 
- Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá chuyên sâu về thị trường, sản phẩm, dich vụ của công ty/ khách hàng/ các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trên thị trường, các xu hướng thanh toán mới trên thế giới (thanh toán thẻ, di động, thanh toán điện tử…).
- Đề xuất chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển dịch vụ, đẩy mạnh phát triển các hợp tác kinh doanh để thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ mới. 
- Phụ trách điều phối, phối hợp cùng các phòng/ ban nội bộ và đối tác bên ngoài (nếu có) để triển khai sản phẩm dịch vụ. 
- Tổ chức triển khai các dự án tại Công ty. Chịu trách nhiệm điều phối triển khai với đối tác bên ngoài thuộc phạm vi đối tác của phòng Phát triển kinh doanh. 
- Quản lý quan hệ với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ/ Chuyển mạch quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ, các công ty Fintech trong và ngoài nước…
- Xây dựng và đề xuất chính sách phát triển mạng lưới. 
- Xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến các hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp. 
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới. 
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ cấp quản lý trực tiếp. 
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin.
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/ thẻ trong và ngoài nước. 
Năng lực chuyên môn:
- Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng sáng tạo.
Năng lực quản trị/điều hành:
- Có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng thu hút, truyền cảm hứng, tạo sự ảnh hưởng tích cực cho nhân viên.
- Có khả năng tập hợp, phát huy trí tuệ tập thể, tạo khối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ nhân viên.
- Có năng lực quản lý/điều phối hiệu quả đối với nhóm nhân sự được giao phụ trách một cách hiệu quả.
- Có khả năng xử lý tốt các sự cố phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Có năng lực quản trị dự án, tổ chức triển khai các công đoạn của dự án có hiệu quả.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Có tư duy chiến lược.
- Có kỹ năng đàm phán, đưa ra quyết định. 
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
- Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm. 
- Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.
- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn kết với mục tiêu chiến lược của Công ty; có thời gian hoàn thành.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi:
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu. 
- Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao. 
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mã: PTKD.CV3)
Phòng: Phát triển kinh doanh
Lĩnh vực: Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng
Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Chủ động tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới của Công ty.
- Tổ chức xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. 
- Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá chuyên sâu về thị trường, đánh giá về sản phẩm, dich vụ của công ty/khách hàng/các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trên thị trường , các xu hướng thanh toán mới trên thế giới (thanh toán thẻ, di động, thanh toán điện tử…).
- Xây dựng các yêu cầu kinh doanh (BRD) đối với phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Phối hợp cùng các phòng/ ban nội bộ và đối tác bên ngoài (nếu có) để triển khai sản phẩm dịch theo yêu cầu của BRD. 
- Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án tại Công ty. Chịu trách nhiệm điều phối triển khai với đối tác bên ngoài thuộc phạm vi đối tác của phòng Phát triển kinh doanh. 
- Quản lý quan hệ với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ/Chuyển mạch quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ, các công ty Fintech trong và ngoài nước…theo phân công. 
- Tổ chức xây dựng chính sách phát triển mạng lưới. 
- Tổ chức xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến các hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp. 
- Hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới. 
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp. 
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và/hoặc nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin.
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/ thẻ trong và ngoài nước. 
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý công việc tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
- Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
- Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm. 
- Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có khả năng đàm phán, thuyết phục.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic, tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi:
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu. 
- Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao. 
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

TRƯỞNG NHÓM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP (Mã: QHDN.TN)
Phòng: Quan hệ doanh nghiệp
Lĩnh vực: Kinh doanh giải pháp Ecom, TopupBilling
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc: 
Tìm kiếm khách hàng & chào bán dịch vụ:
- Thu thập, phân tích chuyên sâu thông tin thị trường.
- Xác định khách hàng mục tiêu, tiếp cận, xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng hiệu quả.
- Thường xuyên nghiên cứu sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường và tiếp thu ý kiến của khách hàng để đề xuất ý tưởng mới về kinh doanh/sản phẩm.
- Quản lý các thành viên nhóm làm việc được lãnh đạo phòng phân công; hỗ trợ các thành viên trong nhóm tìm kiếm, xây dựng và phát triển các quan hệ khách hàng.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành doanh số được giao và các công việc khác được phân công của cả phòng; hỗ trợ các nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ, bán chéo sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Trực tiếp làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, từ đó đề xuất và chào bán các sản phẩm dịch vụ phù hợp.
- Tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ, phối hợp chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm dịch vụ, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và quản lý khách hàng.
- Trực tiếp đàm phán, thống nhất mô hình hợp tác, mức phí, hợp đồng và các vấn đề hợp tác khác với khách hàng.
- Chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch Ban điều hành giao.
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng với các khách hàng lớn, trọng yếu được giao.
- Đại diện Công ty tiếp thu ý kiến của khách hàng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh số bán.
Điều phối triển khai dự án:
- Trực tiếp quản lý giám sát các thành viên trong nhóm, các chuyên viên triển khai các dự án của nhóm.
- Theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án của nhóm.
- Phối hợp, tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm dịch vụ và hình ảnh công ty.
Các nhiệm vụ khác:
- Hỗ trợ các nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ chung của cả phòng.
- Hướng dẫn, đào tạo các thành viên trong nhóm về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, các kỹ năng bán hàng, tìm kiếm khách hàng, xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng, kiến thức & kỹ năng quản trị dự án hoặc các kiến thức cần thiết khác.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị & bán hàng.
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có hiểu biết tổng thể về Napas và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có kinh nghiệm quản lý.
Năng lực chuyên môn:
- Am hiểu về các dịch vụ thanh toán, thẻ, ngân hàng.
- Có hiểu biết về quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thanh toán, thẻ, ngân hàng.
- Có khả năng truyền đạt, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp hoặc cán bộ được giao.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc:
- Trình độ tiếng Anh: có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
- Kỹ năng thuyết trình tốt;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có kỹ năng lãnh đạo;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi:
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tốt ưu tiên:
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL).

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP (Mã: QHDN.CV1)
Phòng: Quan hệ doanh nghiệp
Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc: 
Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng & chào bán dịch vụ:
- Thu thập, phân tích thông tin cơ bản về nhu cầu, xu hướng của thị trường.
- Nghiên cứu thông tin sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường theo phân công.
- Tiếp nhận, liên hệ và tổng hợp ý kiến của khách hàng để hỗ trợ đề xuất nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm dịch vụ hiện tại, biện pháp thúc đẩy doanh số bán và ý tưởng mới về kinh doanh/sản phẩm.
- Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm dịch vụ, chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm dịch vụ, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và quản lý khách hàng.
- Hỗ trợ đàm phán, thống nhất mô hình hợp tác, mức phí, hợp đồng và các vấn đề hợp tác khác với khách hàng.
- Hỗ trợ chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch Ban điều hành giao.
- Tiếp thu ý kiến của khách hàng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh số bán.
Điều phối triển khai dự án:
- Hỗ trợ thực hiện điều phối dự án, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kế hoạch.
- Hỗ trợ báo cáo và định kỳ cập nhật tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới trưởng nhóm và nhóm triển khai dự án hai bên để có phương án triển khai hiệu quả.
Các nhiệm vụ khác:
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với các đầu mối làm việc đối tác theo phân công của lãnh đạo phòng, trưởng nhóm.
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ và đối tác đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo từng dịch vụ được giao và phối hợp rà soát triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý.
- Hỗ trợ công tác soạn thảo và gửi công văn, thông báo và các văn bản pháp lý tới khách hàng/đối tác.
- Các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị & bán hàng.
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, marketing.
- Có hiểu biết tổng thể về Napas, mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.
Năng lực chuyên môn:
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có kỹ năng giao tiếp, quản lý đối tác, trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực cao.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt;
- Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên;
- Tư duy logic, tích cực;
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo;
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi:
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NGÂN HÀNG – CV3 (Mã: QHNH.CV3)
Phòng: Quan hệ ngân hàng
Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng & chào bán dịch vụ:
- Tìm kiếm và thu thập thông tin về khách hàng. Tiếp cận khách hàng để xác định nhu cầu, từ đó tư vấn, đề xuất các sản phẩm phù hợp.
- Chuẩn bị tài liệu chào bán, tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng và là đầu mối đàm phán, thống nhất, ký kết các vấn đề về chính sách, hợp đồng hợp tác.
- Là đầu mối trực tiếp quản lý quan hệ, hợp tác triển khai với các Ngân hàng lớn, quan trọng của công ty nhằm quy trì quan hệ và thúc đẩy phát triển mở rộng các sản phẩm Công ty cung cấp.
Điều phối và triển khai dự án:
- Thực hiện điều phối các dự án với Ngân, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kể hoạch.
- Định kỳ lập báo cáo về tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới lãnh đạo phòng.
- Phối hợp triển khai chương trình truyền thông/marketing khi dịch vụ chính thức đi vào khai thác và theo dõi kết quả thực hiện.
Chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch được giao
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với nhóm ngân hàng ngân hàng lớn, quan trọng của công ty. 
- Phụ trách dịch vụ theo phân công của lãnh đạo phòng. Chủ động đánh giá, phân tích và có đề xuất lên lãnh đạo phòng nhằm theo dõi hiệu quả dịch vụ và cải tiến dịch vụ triển khai hiệu quả đến các Ngân hàng.  
- Theo dõi và định kỳ lập báo cáo kết quả về doanh thu dịch vụ báo cáo trưởng phòng.
- Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị & bán hàng thuộc các trường đại học có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài (ưu tiên các trường Ngoại Thương, Kinh tế, Ngân hàng, Đại học Bách Khoa Hà Nội….)
Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, trung gian thanh toán, công ty fintech, bảo hiểm… 
- Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ.
- Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.
- Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin.
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.  
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
- Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp. 
- Có khả năng xử lý tốt/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng sáng tạo 
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn. 
- Kỹ năng thuyết trình, đám phán và thuyết phục khách hàng tốt.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty. 
- Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên.
- Khả năng chịu áp lực công việc và phản ứng nhanh với các yêu cầu công việc gấp được giao.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Tư duy logic và tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, báo cáo chuyên sâu.
Thái độ/Hành vi:
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NGÂN HÀNG – CV1 (Mã: QHNH.CV1)
Phòng: Quan hệ ngân hàng
Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng & chào bán dịch vụ:
- Tìm kiếm và thu thập thông tin về khách hàng. Tiếp cận khách hàng để xác định nhu cầu, từ đó tư vấn, đề xuất các sản phẩm phù hợp.
- Chuẩn bị tài liệu chào bán, tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến các Ngân hàng và là đầu mối đàm phán, thống nhất, ký kết các vấn đề về chính sách, hợp đồng hợp tác.
-  Là đầu mối trực tiếp quản lý, chăm sóc các khách hàng Ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ, nhằm quy trì quan hệ và thúc đẩy phát triển mở rộng các sản phẩm Công ty cung cấp.
Điều phối và triển khai dự án:
- Thực hiện điều phối dự án, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kể hoạch.
- Định kỳ cập nhật tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới lãnh đạo phòng và nhóm triển khai dự án hai bên để có phương án triển khai hiệu quả.
Chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch được giao
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với ngân hàng theo phân công của lãnh đạo phòng.
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ và đối tác cùng đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo từng dịch vụ được giao và phối hợp rà soát triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý.
- Hỗ trợ công tác soạn thảo và gửi công văn, thông báo và các văn bản pháp lý tới khách hàng/đối tác. 
- Các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông,tiếp thị & bán hàng thuộc các trường đại học có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài (ưu tiên các trường Ngoại thương, Kinh tế, ngân hàng, ngoại giao,  thương mại, đại học khoa học tự nhiên, đại học bách khoa Hà Nội…)
Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, marketing. 
- Có hiểu biết tổng thể về NAPAS; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.
Năng lực chuyên môn:
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
- Có kỹ năng giao tiếp, quản lý đối tác, trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực cao.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh theo tính chất và yêu cầu công việc Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn 
Kỹ năng làm việc: 
- Tiếng Anh giao tiếp đáp ứng yêu cầu công việc.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc. 
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng thuyết trình, đám phán và thuyết phục khách hàng tốt.
- Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên.
- Tư duy logic và tích cực
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu
Thái độ/Hành vi:
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – CV3 (Mã: VPDD.CV3)
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng 
Địa điểm làm việc: Tại TP. Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
Công tác kinh doanh:
- Tìm kiếm những cơ hội, khả năng hợp tác mang lại doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội quảng bá hình ảnh của Tổ chức với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.
- Tổ chức giới thiệu sản phẩm, thương thảo phương thức hợp tác, tham mưu các phương án triển khai phù hợp với các đối tác tiềm năng.
- Làm việc với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng; đề xuất gói sản phẩm dịch vụ phù hợp để cung ứng cho khách hàng.
- Trực tiếp đàm phán các điều khoản Hợp đồng với các Ngân hàng/các nhà cung cấp dịch vụ; Thúc đẩy ký kết và triển khai Hợp đồng.
- Duy trì quan hệ & chăm sóc đối với các khách hàng được giao đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu theo quy chuẩn của Công ty.
- Định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh đồng thời đưa ra những biện pháp thúc đẩy doanh số bán hàng;
- Phối hợp trao đổi thông tin với đội Marketing (phòng Phát triển kinh doanh) và đối tác trong việc xây dựng các chương trình Marketing/PR quảng bá dịch vụ, thúc đẩy doanh số bán hàng;
- Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện hữu; chăm sóc khách hàng sau bán hàng và kết hợp chào bán các dịch vụ mới.
- Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động tháng/quý/năm hoặc dài hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do Trưởng/Phó Văn phòng đại diện phân công.
Hỗ trợ triển khai dự án:
- Điều phối triển khai dự án, triển khai Marketing/PR với các phòng ban/nhóm liên quan.
- Đầu mối đàm phán với đối tác, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
- Đầu mối triển khai các hạng mục Marketing/PR với cho các đối tác cho Văn phòng đại diện phụ trách.
- Định kỳ thu thập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách trực tiếp.
- Các nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của Trưởng/phó phòng trong từng giai đoạn.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, kế toán, kiểm toán, tiếp thị & bán hàng, hoặc tốt nghiệp các trường Đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. 
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. 
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Am hiểu về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
- Có kỹ năng thuyết trình tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi:
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Ưu tiên:
- Sức khỏe: Tốt
- Ngoại hình: Ưa nhìn
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.
- Có kinh nghiệm triển khaih dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ Quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc Quốc tế là lợi thế.
- Có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – CV1 (Mã: VPDD.CV1)
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng 
Địa điểm làm việc: Tại TP. Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
Công tác kinh doanh:
- Tìm kiếm những cơ hội, khả năng hợp tác mang lại doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội quảng bá hình ảnh của Tổ chức với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.
- Tổ chức giới thiệu sản phẩm, thương thảo phương thức hợp tác, tham mưu các phương án triển khai phù hợp với các đối tác tiềm năng.
- Làm việc với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng; đề xuất gói sản phẩm dịch vụ phù hợp để cung ứng cho khách hàng.
- Trực tiếp đàm phán các điều khoản Hợp đồng với các Ngân hàng/các nhà cung cấp dịch vụ; Thúc đẩy ký kết và triển khai Hợp đồng.
- Duy trì quan hệ & chăm sóc đối với các khách hàng được giao đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu theo quy chuẩn của Công ty.
- Định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh đồng thời đưa ra những biện pháp thúc đẩy doanh số bán hàng;
- Phối hợp trao đổi thông tin với đội Marketing (phòng Phát triển kinh doanh) và đối tác trong việc xây dựng các chương trình Marketing/PR quảng bá dịch vụ, thúc đẩy doanh số bán hàng;
- Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện hữu; chăm sóc khách hàng sau bán hàng và kết hợp chào bán các dịch vụ mới.
- Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động tháng/quý/năm hoặc dài hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do Trưởng/Phó Văn phòng đại diện phân công.
Hỗ trợ triển khai dự án:
- Đầu mối việc triển khai dự án, triển khai Marketing/PR dự án cho các phòng ban/nhóm liên quan.
- Đầu mối đàm phán với đối tác, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
- Đầu mối triển khai các hạng mục Marketing/PR với cho các đối tác cho Văn phòng đại diện phụ trách.
- Định kỳ thu thập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách trực tiếp.
- Các nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của Trưởng/phó phòng trong từng giai đoạn.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, kế toán, kiểm toán, tiếp thị & bán hàng, hoặc tốt nghiệp các trường Đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. 
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. 
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
- Có kỹ năng thuyết trình.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi:
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Ưu tiên:
- Sức khỏe: Tốt
- Ngoại hình: Ưa nhìn
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.
- Có kinh nghiệm triển khaih dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ Quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc Quốc tế là lợi thế.
- Có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

KHỐI KỸ THUẬT
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÁY CHỦ (Mã: QTHT.MC)
Phòng: Quản trị hệ thống
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Triển khai các phương án backup, HA, cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ và dịch vụ mạng.
- Cài đặt, quản trị vận hành của các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows, Linux và các ứng dụng nền tảng như IIS, Apache, Websphere, Glassfish, Tomcat, …
- Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hạ tầng ảo hóa sử dụng các giải pháp VMware, Hyper-V và các hệ thống ứng dụng nội bộ khác như Splunk, Jira…
- Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường qua email, SMS.
- Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.
- Định kỳ thực hiện kiểm tra tính sẵn sàng của các máy chủ và ứng dụng.
- Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trên các hệ thống máy chủ và lưu trữ được phân công quản lý.
- Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng.
- Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ, dịch vụ mạng.
- Báo cáo định kỳ hoặc theo sự vụ tình trạng hoạt động của các hệ thống cho cán bộ quản lý.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn:
Áp dụng bắt buộc với ứng viên chỉ có 2 năm kinh nghiệm và là lợi thế với ứng viên tử 3 năm kinh nghiệm trở lên: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các trường sau: ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, các trường Đại học nước ngoài có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. 
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức tốt và giàu kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix, Linux, Windows; ứng dụng nền tảng và các dịch vụ mạng như DHCP, DNS, NTP, WSUS, LDAP, Group Policy, Mail Server, Web server, FTP Server, File Server… và các mô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ và dịch vụ mạng.
- Có kiến thức tốt và có kinh nghiệm triển khai, quản trị các giải pháp sao lưu, khôi phục và đồng bộ dữ liệu.
- Có kiến thức tốt và kinh nghiệm tối ưu hóa hệ điều hành, các giải pháp cân bằng tải, giải pháp HA cho các hệ thống dịch vụ.
Năng lực chuyên môn: 
- Có khả năng xử lý tốt các công việc hoặc sự cố mới phát sinh.
- Có kinh nghiệm quản trị, vận hành, cập nhật, nâng cấp các hệ thống lớn và phức tạp với số lượng người dùng trên 200 người.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn cài đặt, quản trị vận hành nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cho các hệ thống.
- Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới và ứng dụng công nghệ mới vào các dự án của công ty.
Kỹ năng làm việc: 
- Trình độ tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu bằng Tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng đàm phán/thuyết phục tốt
- Kỹ năng thuyết trình tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:
- Sức khỏe: tốt
- Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…
- Có các chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị hệ thống như MCSA, MCSE, MCI TP trên các nền tang Windows 2012/2016, chứng chỉ Linux LPI, chứng chỉ quản trị điều hành Unix của các hãng IBM, HP… là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm lập trình các ngôn ngữ kịch bản như Shell, Python, Perl là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm về virtualization như VMware, Hyper-V, Docker, IBM PowerVM… là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm về triển khai các giải pháp giám sát hiệu năng của hệ thống như Nagios, cacti, zabbix là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm về triển khai các hệ thống quản trị tập trung như puppet, ansible là một lợi thế.

KHỐI QUẢN TRỊ
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ MUA SẮM – PHÒNG TCKT (Mã: TCKT.DTMS)
Phòng: Tài chính kế toán
Lĩnh vực: Đầu tư mua sắm
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra, rà soát hồ sơ đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ của Công ty; liên quan công tác tài chính kế toán thuế;
- Tham gia đóng góp xây dựng quy trình, quy định liên quan công việc trực tiếp được giao;
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Chứng chỉ đào tạo khác:
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp, thực hiện công tác đấu thầu trong đầu tư mua sắm hàng hóa, dịch vụ.
- Ưu tiên ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mua sắm tại Công ty, Tổng Công ty có vốn nhà nước.
Năng lực chuyên môn: 
- Nắm chắc, hiểu biết rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế toán, thuế, đấu thầu. 
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
- Có kỹ năng thuyết trình tốt;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
- Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (Mã: TCKT.CVKT)
Phòng: Tài chính kế toán
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích văn bản pháp luật:
- Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các văn bản liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh của Công ty (không hạn chế các nghiệp vụ liên quan đối tác nước ngoài);
- Nắm bắt, chọn lọc và phổ biến toàn phòng TCKT để kịp thời triển khai áp dụng theo các văn bản mới, sửa đổi, bổ sung;
- Đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ liên quan tài chính kế toán thuế;
- Tham gia các khóa học chính sách mới để cập nhật cho phòng TCKT;
- Sắp xếp, lưu trữ, quản lý văn bản pháp luật theo hệ thống.
Công tác xây dựng quy chế, quy trình, quy định của Công ty:
- Tham gia trực tiếp công tác xây dựng quy chế, quy trình, quy định liên quan đến công tác tài chính kế toán thuế của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo Pháp luật và phù hợp với đặc thù Công ty;
- Nghiên cứu, đóng góp xây dựng ý kiến vối các quy định liên quan đến công tác quản trị, hợp đồng kinh tế và các hoạt động khác của Công ty;
- Đề xuất việc điều chỉnh, thay đổi các quy chế, quy định, quy trình của Công ty kịp thời, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan.
Công tác kế toán:
- Kiểm soát chi tiết các hồ sơ chứng từ đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật;
- Kiểm soát hạch toán chi tiết doanh thu, giá vốn, chi phí; kiểm tra giữa các tài khoản chi tiết và chứng từ kế toán; 
- Hạch toán sổ kế toán, quản lý chứng từ và lưu trữ tài liệu liên quan phần hành chi tiết được phân công;
- Thống kê số liệu, lập báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ công tác đầu tư, dự án:
- Hỗ trợ tham gia các tổ dự án (theo yêu cầu);
- Hỗ trợ thống kê tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện liên quan đến số liệu kế toán; 
- Hỗ trợ phối hợp cập nhật thông tin các dự án đầu tư hoàn thành để tăng giảm TSCĐ, đưa vào sử dụng và khấu hao, thanh lý;
- Lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán (theo yêu cầu).
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu tuyển dụng 
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiêp đại học chuyên ngành TCKT loại khá trở lên.                
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCKT, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kiểm toán, có bằng cấp CPA.       
Năng lực chuyên môn: 
- Có hiểu biết về các quy định Pháp luật có liên quan đến Tài chính-Kế toán –Thuế. 
- Có hiểu biết chung về Napas.
- Am hiếu lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật
- Có khả năng xử lý tốt đối với các công việc mới phát sinh
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng Quy chế, chính sách, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của Công ty.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Có khả năng sắp xếp công việc khoa học.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu. 
- Chịu được áp lực công việc.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Có ý thức cao trong việc bảo mật thông tin.
- Chỉn chu, cẩn thận, kiên trì, ngăn nắp, hệ thống.
- Trung thực, thẳng thắn, thân thiện; thái độ hòa nhã, có tinh thần học hỏi.
- Sức khỏe tốt.

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Mã: KSTT.KTNB)
Phòng: Kiểm soát tuân thủ
Lĩnh vực: Kiểm toán nội bộ/Kiểm soát nội bộ
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
- Kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; quy trình lập báo cáo tài chính; báo cáo quản trị.
- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ và tham mưu hướng xử lý, khắc phục, hoàn thiện những nội dung thiếu sót trên cơ sở kết quả kiểm toán tới cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện rà soát quy trình mua sắm nội bộ, hoạt động đấu thầu đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và Luật đấu thầu.\
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có kinh nghiệm làm việc 2 – 3 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập/kiểm soát nội bộ/ kế toán.
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến xây dựng/thực hiện/kiểm tra/kiểm toán các quy trình nội bộ của doanh nghiệp (quy trình nghiệp vụ nội bộ, quy trình mua sắm nội bộ).
- Có kiến thức về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo thông lệ Quốc tế (ưu tiên đã và đang theo học các chứng chỉ như ACCA, CPA, CIA).
- Có hiểu biết tổng thể về NAPAS, nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Năng lực chuyên môn: 
- Khả năng xét đoán, nhận diện rủi ro đối với quy trình hoạt động
- Khả năng đưa ra ý kiến tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả cho hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị.
- Khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn; nghiên cứu các quy định pháp luật mới, các thông lệ để áp dụng vào thực tiễn.
Kỹ năng làm việc: 
- Tinh thần trách nhiệm, trung thực trong công việc
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập hiệu quả luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung công ty.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt trong quá trình làm việc với các đơn vị nội bộ, đối tác bên ngoài.
- Có kỹ năng phân tích thông tin; tổng hợp, viết báo cáo.
- Có kỹ năng tin học văn phòng.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy logic/tích cực.
- Khả năng đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
- Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.

CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN (Mã: KSTT.PCRT)
Phòng: Kiểm soát tuân thủ
Lĩnh vực: Phòng chống rửa tiền
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Nghiên cứu xây dựng, triển khai, cập nhật, rà soát các quy định, chính sách, chiến lược về công tác phòng chống rửa tiền, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các thay đổi, phát triển trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp nhận và kiểm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ do các đơn vị, cá nhân có liên quan gửi;
- Tổng hợp, lập và lưu giữ báo cáo liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền phải gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất ra phương án giải quyết phù hợp đối với các giao dịch, khách hàng có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, cá nhân.
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Năng lực chuyên môn: 
- Có hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phòng chống rửa tiền. 
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn
- Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
- Giao tiếp tốt, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
- Có kỹ năng thuyết trình;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
- Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.

LỄ TÂN (Mã: HCQTNS.LT)
Phòng: Hành chính quản trị nhân sự
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Trực tổng đài điện thoại: 
- Tiếp nhận và xử lý cuộc gọi đến Công ty.
Tiếp đón khách: 
- Đón tiếp khách đến liên hệ công tác với Công ty, hướng dẫn khách làm thủ tục đăng ký tại Sổ nhật ký ra vào, hướng dẫn khách ra – vào Công ty theo quy định.
- Chuẩn bị nước uống mời khách.
- Lưu giữ Giấy giới thiệu (nếu có), giấy tờ tùy thân của khách, bảo quản và trả khách khi khách ra về.
- Liên hệ phòng đầu mối làm việc với khách.
- Quản lý kho thẻ khách của Công ty, cấp thẻ khách cho khách theo quy định của Công ty.
Quản lý phòng họp:
- Nắm vững lịch họp hàng ngày của Công ty và cập nhật thay đổi phòng họp (nếu có) cho cán bộ duyệt lịch.
- Chuẩn bị phòng họp (bao gồm trang thiết bị phục vụ) sẵn sàng và thay biển trạng thái phòng họp theo lịch làm việc của Công ty.
- Tham gia chuẩn bị hậu cần, phục vụ phòng họp, khách của Ban Điều hành và Công ty.
- Dọn phòng họp ngay sau khi cuộc họp kết thúc và sẵn sàng cho cuộc họp tiếp theo.
- Quản lý trang thiết bị các phòng họp tại tầng được giao quản lý: bàn giao cho cán bộ phòng đầu mối trang thiết bị trước giờ họp và tiếp nhận lại sau giờ họp; cuối ca làm buổi sáng và buổi chiều, kiểm tra tình trạng các phòng họp, trang thiết bị, máy móc, đèn, điện phòng họp.
- Khóa của phòng họp cuối mỗi ngày làm việc.
Quản lý thẻ taxi, báo văn phòng, mực in, nước uống:
- Quản lý thẻ taxi của Công ty, cấp phát thẻ taxi cho cán bộ nhân viên Công ty theo quy định, tổng hợp tình hình sử dụng thẻ taxi trong tháng.
- Tiếp nhận và phân phát báo văn phòng.
- Tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban về mực in, nước uống, liên hệ đối tác xử lý nhanh nhất có thể.
Công tác hành chính: 
- Tham gia các công việc chuẩn bị hậu cần phục vụ sự kiện theo phân công của lãnh đạo phòng phụ trách.
Hỗ trợ công tác văn thư:
- Scan, in ấn, photo, đóng quyển tài liệu khi được yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Kiến thức/Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc liên quan là một lợi thế 
Năng lực chuyên môn: 
- Có hiểu biết chung về Napas.
- Có kiến thức trong lĩnh vực lễ tân, văn thư lưu trữ.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất thừa hành, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh ở mức độ đơn giản.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Trung thực, thân thiện; thái độ hòa nhã.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Sức khỏe tốt, ngoại hình ưu nhìn.

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (Mã: HCQTNS.NVPV)
Phòng: Hành chính quản trị nhân sự
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Công việc hàng ngày: 
Vệ sinh văn phòng:
- Hút bụi, lau bàn ghế, thiết bị, thu dọn rác các khu vực làm việc chung, các phòng làm việc riêng đảm bảo gọn, sạch, không di chuyển đồ đạc, thiết bị…
- Giám sát và phối hợp với nhân viên Pantry trong việc hút bụi, dọn dẹp văn phòng, phòng họp, khu vực Pantry.
- Thu cốc, rửa cốc toàn văn phòng, đảm bảo ly chén được rửa cẩn thận, sạch sẽ, hạn chế tối đa việc đổ vỡ. 
- Kiểm tra và tắt các thiết bị điện đang hoạt động, đóng cửa, tắt đèn.
Hỗ trợ phục vụ bếp ăn:
- Hỗ trợ việc đi chợ, vận chuyển thực phẩm, chuẩn bị và phục vụ ăn trưa cho Ban lãng đạo.
- Hỗ trợ Tổ phục vụ sơ chế thực phẩm (nếu cần).
- Chuẩn bị nước, pha trà, đồ uống khác phục vụ Ban lãnh đạo.
- Hỗ trợ/thay thế nhân viên Tổ phục vụ khi có người nghỉ phép, ốm đau…
- Trường hợp Công ty có phát sinh họp đột xuất và/hoặc Ban lãnh đạo ăn trưa muộn thì nhân viên tạp vụ/phục vụ phải ưu tiên thu xếp thời gian để phục vụ theo yêu cầu công việc. Việc nghỉ trưa của cá nhân có thể được thu xếp sớm hơn hoặc muộn hơn.
Công việc định kỳ hàng tuần:
- Tổng vệ sinh cửa kính, hèm cửa gỗ toàn bộ văn phòng.
- Tổng vệ sinh tủ lạnh, lò vi sóng.
- Làm các công việc phát sinh.
- Hút bụi toàn văn phòng.
Các công việc khác:
- Luân phiên định kỳ và/hoặc hỗ trợ thực hiện phục vụ ở các tầng để đảm bảo mọi công việc liên quan được thông suốt đáp ứng được yêu cầu công việc chung của Công ty.
- Tham gia phục vụ sự kiện đoàn thể khi được huy động.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên.
Kiến thức/Kinh nghiệm: 
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan là một lợi thế 
Năng lực chuyên môn: 
- Có kiến thức cơ bản về vệ sinh, dinh dưỡng.
- Có khả năng sơ chế/chế biến thực phẩm.
- Có khả năng thực hiện/giám sát công tác vệ sinh nơi làm việc.
Kỹ năng làm việc: 
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng phục vụ, nấu nướng tốt.
- Kỹ năng sắp xếp công việc.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Trung thực, thân thiện; thái độ hòa nhã.
- Cẩn thận, sạch sẽ, ngăn nắp.
- Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn.

-----------------------
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận. 
Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây: 
- Thu nhập bổ sung, khen thưởng căn cứ hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV; 
- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...
- Hỗ trợ ăn trưa;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Quà tặng ấn tượng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   
- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding sôi động, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển. 
- Nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước.

-----------------------
 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:
- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển  như sau:
Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: DVCM.DEV-Nguyễn Văn A-1992
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.
- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.
- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hạnh Dung, Tel: 04.3936.1818 – ext 126 Email: tuyendung@napas.com.vn

-----------------------
GIỚI THIỆU VỀ NAPAS:
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt nam (NAPAS) được thành lập vào năm 2004, đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) kể từ ngày 04/02/2016, trên cơ sở sáp nhập với Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink để xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông lớn nhất của NAPAS là Ngân hàng Nhà nước, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty.

NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 17.000 máy ATM, 270.000 máy POS, 300 doanh nghiệp thanh toán điện tử trong các lĩnh vực hàng không, viễn thông, khách sạn, du lịch; phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 46 ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Các sản phẩm dịch vụ chính được NAPAS cung cấp bao gồm:
Dịch vụ chuyển mạch thẻ nội địa
Dịch vụ Cổng Thanh toán
Dịch vụ chuyển mạch thẻ quốc tế
Dịch vụ hỗ trợ  Thu hộ, Chi hộ điện tử
Dịch vụ thanh toán và bù trừ điện tử
Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7
Dịch vụ Kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS

Với tuyên ngôn thương hiệu “Một kết nối. Mọi thanh toán”, NAPAS đã và đang phối hợp với các ngân hàng, các đối tác, các tổ chức chuyển mạch quốc tế cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số hóa tiên tiến nhất trên thế giới như giải pháp thanh toán Tokenization, QRCode; ...

“Sự tiện lợi và hiện đại” làm kim chỉ nam để NAPAS cùng với các ngân hàng, đối tác hướng tới cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán đa dạng, đạt chuẩn quốc tế; đem lại nhiều lợi ích và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam