Thông tin tuyển dụng

KHỐI KỸ THUẬT

TRƯỞNG NHÓM KIỂM THỬ (Mã: GP.KT.TN)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

 • Công việc chuyên môn: Tổ chức triển khai các công việc chuyên môn thuộc mảng kiểm thử công nghệ thông tin, bao gồm:
  • Thực hiện kiểm thử các phát triển phần mềm: Nghiên cứu tài liệu đặc tả, viết kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử; Lập kế hoạch test; Thực hiện test các phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng; Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test; Tổng hợp và báo cáo kết quả test.
  • Kiểm thử dịch vụ SIT cho các đối tác theo yêu cầu: Tiếp nhận yêu cầu; Lập kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử; Lập biên bản nghiệm thu và trình ký biên bản nghiệm thu.
  • Hỗ trợ kiểm thử ứng dụng trên môi trường test: Cung cấp môi trường test, kết nối tới môi trường test; Kiểm thử dịch vụ trước golive.
  • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối, hướng dẫn thực hiện SIT với đối tác cho các dịch vụ của Công ty.
  • Duy trì các kịch bản kiểm thử dịch vụ SIT với đối tác.
  • Nghiên cứu các tool mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc…
 • Công tác quản lý nhân sự:
  • Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn các công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhóm kiểm thử.
  • Hỗ trợ các thành viên hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm, phòng và đào tạo, kèm cặp nhân sự mới theo phân công.
 • Thực hiện các công việc được giao khác.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Hiểu biết về các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng là lợi thế.

  Đã làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, bảo hiểm, fintech là lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách. 

  Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

  Có khả năng viết và quản lý tài liệu.

  Hiểu biết và quy trình kiểm thử và các công cụ/quy trình kiểm thử tự động.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán/thuyết phục tốt.

  Có kỹ năng thuyết trình tốt.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.

  Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn kết với mục tiêu chiến lược của Công ty; có thời gian hoàn thành.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (ECOM) – CV1 (Mã: TTĐT.ECOM.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Cổng thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến, Nạp tiền vào ví/tài khoản điện tử

Mô tả công việc:

 • Lập trình hệ thống: thực hiện các công việc liên quan đến tích hợp, phát triển các tính năng mới, các công nghệ mới vào các sản phẩm dịch vụ liên quan đến hệ thống cổng thanh toán, hệ thống chuyển mạch thanh toán trực tuyến, hệ thống số hóa.
 • Quản trị vận hành các sản phẩm dịch vụ: thực hiện các công việc liên quan đến cấu hình hệ thống, xây dựng công cụ giám sát, cảnh báo hệ thống, tham gia vận hành giám sát hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các trường sau: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Giao thông vận tải, các trường Đại học nước ngoài tại các nước phát triển có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm tại lĩnh vực có liên quan.

  Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, MongoDB, PostgreSQL …).

  Có kinh nghiệm cài đặt và quản trị các ứng dụng trên Web Application Server: Websphere, Glassfish, Tomcat, Jboss.

   
 • Năng lực chuyên môn

  Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình webservices Java, HTML/CSS/Javascript, PL/SQL, restful API, nodeJS

  Có hiểu biết cơ bản về các văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng.

  Có khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Ưu tiên:

  Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và thanh toán.

  Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, Microservices

  Đã từng tham gia các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, viễn thông.

  Đã từng làm việc với Open-source Java Frameworks (Struts, Spring, Hibernate), JSP, JDBC, Websphere…

  Có kinh nghiệm quản trị và phân tích đánh giá hiệu năng CSDL

  Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với HĐH Linux, HP-Unix, AIX, HSM…

  Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV3 (Mã: ACH.CV3)

Phòng: Bộ phận Thanh toán và bù trừ điện tử (ACH)

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp theo phân công của tổ dự án.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngân hàng và ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
 • Năng lực chuyên môn

  Nắm rõ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống và lập trình, đáp ứng công việc phát triển các hệ thống nghiệp vụ đang hỗ trợ.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NGÂN HÀNG (NHÓM TRIỂN KHAI VCCS/ACH/QR/TGTT) – CV3 (Mã: QHNH.CV3)

Phòng: Quan hệ ngân hàng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng.

Mô tả công việc:

 • Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng và chào bán dịch vụ:

  - Tìm kiếm và thu thập thông tin về khách hàng. Tiếp cận khách hàng để xác định nhu cầu, từ đó tư vấn, đề xuất các sản phẩm phù hợp.

  - Chuẩn bị tài liệu chào bán, tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng và là đầu mối đàm phán, thống nhất, ký kết các vấn đề về chính sách, hợp đồng hợp tác.

  - Là đầu mối trực tiếp quản lý quan hệ, hợp tác triển khai với các ngân hàng lớn, quan trọng của Công ty nhằm duy trì quan hệ và thúc đẩy phát triển mở rộng các sản phẩm Công ty cung cấp.
 • Điều phối và triển khai dự án:

  - Thực hiện điều phối các dự án với ngân hàng, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kế hoạch.

  - Định kỳ lập báo cáo về tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới lãnh đạo phòng.

  - Phối hợp triển khai chương trình truyền thông/marketing khi dịch vụ chính thức đi vào khai thác và theo dõi kết quả thực hiện.
 • Chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch được giao:

  - Chăm sóc và duy trì quan hệ với nhóm khách hàng là ngân hàng lớn, quan trọng của Công ty.

  - Phụ trách dịch vụ theo phân công của lãnh đạo phòng. Chủ động đánh giá, phân tích và có đề xuất lên lãnh đạo phòng nhằm theo dõi hiệu quả dịch vụ và cải tiến dịch vụ triển khai hiệu quả đến các ngân hàng.

  - Theo dõi và định kỳ lập báo cáo kết quả về doanh thu dịch vụ báo cáo trưởng phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị và bán hàng thuộc các trường đại học có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài (ưu tiên các trường Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng, Đại học Bách Khoa Hà Nội …).
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm công tác trong ngành tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử.

  Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thẻ, thanh toán liên ngân hàng.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.

  Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng xử lý tốt/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Sử dụng thành thạo Microsoft office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên.

  Có khả năng chịu áp lực công việc và phản ứng nhanh với các yêu cầu công việc gấp được giao.

  Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Tư duy logic và tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, báo cáo chuyên sâu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (NHÓM PHÁT TRIỂN THANH TOÁN ACH) – CV3 (Mã: PTKD.CV3)

Phòng: Phát triển kinh doanh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng.

Mô tả công việc:

Là thành viên nhóm phát triển thanh toán ACH (Hệ thống Bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ); hỗ trợ triển khai công việc các nhóm thuộc phòng Phát triển Kinh doanh theo yêu cầu của Trưởng phòng và/hoặc cấp quản lý trực tiếp.

Chủ động tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới của Công ty.

Tổ chức xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá chuyên sâu về thị trường, đánh giá về sản phẩm, dich vụ của công ty/khách hàng/các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trên thị trường, các xu hướng thanh toán mới trên thế giới (thanh toán thẻ, di động, thanh toán điện tử…).

Xây dựng các yêu cầu kinh doanh (BRD) đối với phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Phối hợp cùng các phòng/ ban nội bộ và đối tác bên ngoài (nếu có) để triển khai sản phẩm dịch theo yêu cầu của BRD.

Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án tại Công ty. Chịu trách nhiệm điều phối triển khai với đối tác bên ngoài thuộc phạm vi đối tác của phòng Phát triển kinh doanh.

Quản lý quan hệ với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ/Chuyển mạch quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ, các công ty Fintech trong và ngoài nước…theo phân công.

Tổ chức xây dựng chính sách phát triển mạng lưới.

Tổ chức xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến các hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và/hoặc nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin…
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/thẻ trong và ngoài nước.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

  Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook, …) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu.

  Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP (NHÓM DỊCH VỤ CÔNG) – CV2 (Mã: QHDN.CV2)

Phòng: Quan hệ doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tìm kiếm khách hàng và chào bán dịch vụ:

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, xác định khách hàng mục tiêu.

- Thường xuyên và chủ động nghiên cứu sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường và tiếp thu ý kiến của khách hàng để đề xuất ý tưởng mới về kinh doanh/sản phẩm.

- Xác định và tiếp cận khách hàng mục tiêu, xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng hiệu quả.

- Trực tiếp làm việc với khách hàng, tiếp thu, phân tích ý kiến, xác định nhu cầu hiện tại/tương lai để đề xuất các sản phẩm dịch vụ phù hợp, ý tưởng nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hiện có để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ, phối hợp chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm dịch vụ, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và quản lý khách hàng.

- Hỗ trợ đàm phán hợp đồng, thống nhất mô hình hợp tác, mức phí, hợp đồng và các vấn đề hợp tác khác với khách hàng hoặc trực tiếp thực hiện các công việc trên theo phân công của trưởng nhóm, lãnh đạo phòng.

- Chăm sóc khách hàng, khai thác và thúc đẩy quan hệ khách hàng để đạt doanh số được giao, đề xuất các biện pháp thúc đẩy doanh số bán.

- Tiếp thu ý kiến của khách hàng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh số bán.

Điều phối triển khai dự án:

- Xây dựng kế hoạch dự án và điều phối triển khai dự án.

- Theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng của dự án.

- Định kỳ lập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách nhóm.

- Phối hợp, tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm dịch vụ và hình ảnh Công ty.

Các nhiệm vụ khác:

- Hỗ trợ các thành viên khác trong phòng hoàn thành nhiệm vụ chung của cả phòng.

- Báo cáo rà soát kết quả kinh doanh theo tháng/quý.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và trưởng phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị và bán hàng …
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có hiểu biết tổng thể về Napas và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, thanh toán điện tử, marketing, sales, công nghệ thông tin.

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí ứng tuyển.
 • Năng lực chuyên môn

  Am hiểu về các dịch vụ thanh toán, thẻ, ngân hàng.

  Nắm rõ các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thanh toán, thẻ, ngân hàng ở mức độ tốt.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có kỹ năng kinh doanh.

  Có kỹ năng điều phối dự án.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc các yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

  Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL).

   

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn

 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam