Thông tin tuyển dụng

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH (NHÓM BÁO CÁO NỘI ĐỊA) – CV1 (Mã: DVCM.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Phát triển, quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

Xử lý các vấn đề ở mức độ vừa và khó trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

Xây dựng và cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật về cấu trúc báo cáo, file đối chiếu giữa Napas và các ngân hàng thành viên.

Cung cấp, hỗ trợ các phòng/ban trong Công ty và ngân hàng thành viên các báo cáo số liệu theo yêu cầu.

Tham gia triển khai phần báo cáo nội địa của dự án mới của Công ty theo từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net.

  Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn trên cơ sở dữ liệu Oracle/QqlServer.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn (quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa) có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh (bao gồm đọc, dịch tài liệu).

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CV2 (Mã: KSTT.CNTT.CV2)

Phòng: Kiểm soát tuân thủ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT)

Mô tả công việc:

Phạm vi công việc kiểm toán về CNTT bao gồm nhưng không giới hạn ở các chuyên đề CNTT, kiểm toán dự án CNTT, kiểm toán an ninh thông tin, kiểm toán hạ tầng công nghệ (mạng, máy chủ, các hệ điều hành, các hệ cơ sở dữ liệu…), kiểm toán ứng dụng… Cụ thể như sau:

-    Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về mảng nghiệp vụ Kiểm toán CNTT

-    Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán về CNTT, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộliên quan tới hệ thống CNTT, hệ thống quản lý rủi ro CNTT.

-    Tham vấn cho các đơn vị có liên quan về việc xây dựng/cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về CNTT.

-    Tham gia xây dựng các qui trình, chương trình và thủ tục kiểm toán nội bộ CNTT

-    Xây dựng công cụ, cơ sở dữ liệu, phương pháp kiểm toán phục vụ cho hoạt động Kiểm toán CNTT

-    Thực hiện các công việc khác được giao.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  - Có chứng chỉ kiểm toán CISA

  - Ưu tiên có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, các ứng viên đã hoặc đang theo học các chứng chỉ: CISA, CIA, CRISC, CISM … hoặc các bằng cấp tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về CNTT hoặc kiểm toán CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty tài chính…).

  - Có kiến thức về CNTT, kiểm toán CNTT: hạ tầng CNTT, thiết bị mạng, các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, an ninh thông tin; Dự án CNTT.

  - Có kinh nghiệm về an ninh thông tin/Rủi ro CNTT (VD: authentication, identification, authorisation, confidentiality, integrity, availability, separation of privileges, least privilege).
 • Năng lực chuyên môn

  Khả năng nhận diện rủi ro đối với hoạt động của hệ thống CNTT.

  Khả năng đưa ra ý kiến tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả cho hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan đến hệ thống CNTT.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh, thành thạo tiếng Anh chuyên ngành về CNTT.

  Có kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác:

  Sức khỏe: tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

   

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO – CV2 (Mã: KSTT.QTRR.CV2)

Phòng: Kiểm soát tuân thủ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

Mô tả công việc:

Nguyên cứu và cập nhật khung quản trị rủi ro bao gồm: quy chế, chiến lược, khẩu vị, thông số, danh mục rủi ro, quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp tổng thể hàng năm.

Rà soát và cập nhật hồ sơ rủi ro.

Vận hành và điều phối triển khai hệ thống quản lý rủi ro của Công ty.

Điều phối thu thập thông tin và lập báo cáo rủi ro theo quy định.

Xây dựng và đẩy mạnh các công tác quản trị rủi ro hoạt động trong công ty và tại các đơn vị/ bộ phận được phân công.

Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa quản trị rủi ro hoạt động.

 Báo cáo về các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát thường xuyên để tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục hiệu quả.

Thực hiện giám sát quản lý rủi ro thông qua việc đôn đốc và theo dõi công tác nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro, kiểm soát trên toàn Công ty

Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác quản lý rủi ro được thực hiện chặt chẽ với các quy định/yêu cầu hiện hành.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kiểm toán, Ngân hàng tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán tại các ngân hàng và tổ chức tài chính.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.

  Ưu tiên những ứng viên có hiểu biết về nguyên tắc và triết lý rủi ro doanh nghiệp (ISO31000 và COSO ERM).
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp quản lý rủi ro.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng chịu áp lực công việc và làm việc độc lập.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác:

  Sức khỏe: tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ – CV3 (Mã: VP.PC.CV3)

Văn phòng – Bộ phận Pháp chế

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

 • Tư vấn pháp lý:

  Tham mưu cho cấp có thẩm quyền các vấn đề pháp lý về công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty.

  Tư vấn cho các phòng/ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác vận hành hoạt động.

  Tư vấn, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đó.

  Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các thông tin thay đổi của cổ đông và/hoặc các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

  Thực hiện thẩm định, tham gia đàm phán với các ngân hàng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ theo các mẫu hợp đồng được ban hành chính thức của Công ty và đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách;

  Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách;

  Hỗ trợ các Phòng trong việc giải thích, hướng dẫn về mặt pháp lý trong quá trình áp dụng các quy chế, quy trình, quy định, hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty và quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và thẩm định văn bản:

  Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi đến;

  Cập nhật, phân tích và đánh giá tác động, ảnh hưởng của quy định tại các văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với hoạt động của Công ty (tổ chức quản trị, điều hành, cung ứng sản phẩm, dịch vụ);

  Trực tiếp xây dựng, soạn thảo các quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác thuộc lĩnh vực chuyên môn pháp chế, quản trị nội bộ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

  Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý cho các dự thảo quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác, các sản phẩm kinh doanh và các mẫu biểu liên quan do các phòng/ban làm đầu mối soạn thảo, đồng thời kiểm soát tính phù hợp về pháp lý của các văn bản này trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.

  Xây dựng, soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và tổ chức rà soát thường xuyên để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng này cho phù hợp với quy định của Pháp luật và của Công ty trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện các công việc pháp lý trong các Tổ dự án của Công ty;
 • Phối hợp với các Phòng/Ban trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, tranh chấp với đối tác trong và ngoài nước của Công ty;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước (ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ luật hoặc đã qua đào tạo chứng chỉ hành nghề luật sư).
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán, kiểm toán, nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng, dân sự, thương mại, doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế.
 • Năng lực chuyên môn

  Am hiểu về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thanh toán, dân sự cũng như các luật chuyên ngành khác đảm bảo thực hiện được các công việc được giao.

  Nắm được mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

  Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/Ban.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình nội bộ Công ty.

  Có khả năng tự học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Khả năng làm việc và soạn thảo, đàm phán hợp đồng bằng tiếng Anh tốt.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

   

KHỐI NGHIỆP VỤ

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – CV1 (Mã: TTHTDV.GTGT.CV1)

Phòng: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

 • Thực hiện kiểm thử dịch vụ với vai trò là người dùng cuối (end-user) theo kế hoạch triển khai các sản phẩm dịch vụ của công ty, bao gồm:
  • Lập kế hoạch kiểm thử
  • Thực hiện kiểm thử theo kịch bản
  • Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử
  • Lập báo cáo kiểm thử dịch vụ.
 • Kiểm thử dịch vụ trong quá trình vận hành; kiểm thử theo kế hoạch nâng cấp, cập nhật hệ thống của các bên nhằm đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định.
 • Thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm:
  • Giám sát, theo dõi việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) bao gồm SLA nội bộ và các SLA đã ký với đối tác.
  • Lập báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của phụ trách
  • Phối hợp với các bên liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
 • Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu phục vụ công tác vận hành dịch vụ bao gồm: Tham gia xây dựng, cập nhật các yêu cầu về hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho công tác vận hành dịch vụ; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn giao dịch đối với các dịch vụ thanh toán điện tử theo đặc thù của từng dịch vụ.
 • Tham gia triển khai các dự án, sản phẩm dịch vụ mới của công ty.
 • Hỗ trợ quá trình chào bán sản phẩm dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ, dịch vụ phụ trách
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, công nghệ thông tin tại các trường thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về hoạt động của NAPAS.

  Có hiểu biết về dịch vụ thẻ và sản phẩm dịch vụ thanh toán trên thị trường.

  Có hiểu biết về công tác kiểm thử, công tác quản lý chất lượng dịch vụ.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng lập kế hoạch và xử lý tốt các công việc theo quy trình cũng như công việc mới phát sinh.

  Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực về tiến độ, về yêu cầu kết quả.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến lĩnh vực quản lý.

  Có tư duy logic, có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kiên trì, cẩn thận và tỉ mẩn trong công việc.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: tốt.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán, kinh nghiệm triển khai dịch vụ thu hộ chi hộ, cổng thanh toán điện tử, thanh toán điện tử.

   

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN ĐỐI SOÁT TRA SOÁT (NHÓM ACH)– CV2 (Mã: TTĐSTS.ACH.CV2)

Phòng: Thanh toán đối soát tra soát

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

 • Vận hành các công tác nghiệp vụ về thanh quyết toán, đối soát và tra soát của các dịch vụ mà công ty đang cung cấp theo các quy trình/quy định đã có:
  • Kiểm tra tính logic và cân khớp của các báo cáo thanh quyết toán trước khi phát hành báo cáo chính thức. Nếu phát hiện sai lệch thông báo cho IT để phối hợp xử lý.
  • Nhận kết quả phản hồi đối tác/tổ chức thành viên và xử lý các sai lệch phát sinh.
  • Xử lý các tra soát khiếu nại.
 • Có khả năng tham gia xây dựng Hệ thống nghiệp vụ phục vụ công tác thanh quyết toán hàng ngày, tính phí, đối soát và tra soát:
  • Xây dựng Yêu cầu người sử dụng (URD) cho các yêu cầu mới hoặc hoàn thiện các chức năng hiện có.
  • Tổ chức test nghiệm thu chương trình ứng dụng, công cụ.
 • Tham gia hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh bao gồm:
  • Triển khai UAT.
  • Trao đổi và giải đáp nghiệp vụ thanh toán đối soát tra soát cho đối tác/ngân hàng.
 • Có khả năng tham gia xây dựng/sửa đổi/bổ sung các quy trình nghiệp vụ thanh quyết toán, đối soát và tra soát cho các dịch vụ mà công ty đang cung cấp.
 • Tổng hợp báo cáo công việc, báo cáo số liệu, biến động tăng giảm dịch vụ hàng tháng, hoặc theo yêu cầu.
 • Tham gia các dự án xây dựng và triển khai sản phẩm dịch vụ của công ty.
 • Các yêu cầu và công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

   

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc các chương trình liên kết giữa các trường đại học nêu trên với các trường đại học uy tín tại nước ngoài và được cấp bằng đại học được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực: thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

  Có kiến thức về thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt.

  Có kinh nghiệm làm việc nhóm, làm việc dự án là lợi thế.

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; hiểu biết tổng thể về Napas.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Có khả năng tham gia xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng cho các nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

   
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Tích cực tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam