Thông tin tuyển dụng

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN NHÓM BÙ TRỪ VÀ THANH QUYẾT TOÁN (BÁO CÁO NỘI ĐỊA) – CV1 (Mã: DVCM.BCNĐ.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Phát triển, quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

Xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

Xây dựng và cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật về cấu trúc báo cáo, tệp dữ liệu đối chiếu giữa Napas và các ngân hàng thành viên.

Cung cấp, hỗ trợ các phòng ban trong Công ty và ngân hàng thành viên các báo cáo số liệu theo yêu cầu.

Tham gia triển khai phần báo cáo nội địa của các dự án mới của Công ty trong từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net.

  Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn trên cơ sở dữ liệu Oracle/SqlServer.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn (quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa) đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống báo cáo nội địa.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh (bao gồm đọc, dịch tài liệu).

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM TRA SOÁT VÀ BÁO CÁO QUỐC TẾ – CV1 (Mã: DVCM.BCQT.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Phát triển và vận hành các ứng dụng thuộc hệ thống Đối soát Tra soát, phân hệ thanh quyết toán với các tổ chức Quốc tế.

Xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình phát triển, vận hành hệ thống Đối soát Tra soát và phân hệ thanh quyết toán với các tổ chức Quốc tế.

Thực hiện yêu cầu hỗ trợ, phối hợp từ các phòng ban, các đối tác kết nối

Tham gia triển khai phần Đối soát Tra soát, báo cáo quốc tế trong các dự án của công ty theo từng thời kì.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net.

  Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn trên cơ sở dữ liệu Oracle/SqlServer.

  Có kiến thức, kinh nghiệp về luồng giao dịch tài chính, nghiệp vụ xử lý giao dịch tài chính là một lợi thế.

   
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn (quản trị và vận hành hệ thống Tra soát Online, báo cáo Quốc tế) có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị, vận hành hệ thống.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh (bao gồm đọc, dịch tài liệu).

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM CHUYỂN MẠCH NỘI ĐỊA – CV2 (Mã: DVCM.TT.CM.CV2)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Tham gia quản trị, vận hành và phát triển các hệ thống chuyển mạch nội địa.

Hỗ trợ lấy log và kiểm tra log hàng ngày đối với các giao dịch lỗi trên các hệ thống chuyển mạch nội địa dựa trên yêu cầu của các phòng ban và các ngân hàng, tổ chức thành viên.

Hỗ trợ các phòng ban kiểm tra luồng xử lý và các giao dịch chuyển qua các hệ thống chuyển mạch nội địa.

Thực hiện công việc bảo trì các hệ thống chuyển mạch nội địa đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định.

Tham gia triển khai phát triển phần mềm, cập nhật nâng cấp hệ thống, triển khai golive/pilot trên các hệ thống chuyển mạch nội địa; nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp turning các hệ thống chuyển mạch nội địa giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.

Tham gia các dự án theo sự phân công của phòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thanh toán của ngân hàng là lợi thế.

  Nắm rõ công việc của vị trí ứng tuyển và có hiểu biết tổng thể về Napas.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức, kỹ năng lập trình C/C++, Java, SQL và làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle.

  Có kiến thức về các hệ thống xử lý giao dịch tài chính, tiêu chuẩn thông điệp tài chính ISO-8583, bảo mật thông điệp tài chính là lợi thế.

  Có khả năng quản trị, vận hành các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin, xử lý các sự cố nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đảm bảo đúng quy trình làm việc của Công ty.

  Có khả năng tự học hỏi, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN – CV3 (Mã: GP.QLDA.CV3)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Quản lý dự án

Mô tả công việc:

Tham gia các công việc dự án của Khối/Phòng theo phân công, bao gồm: Định nghĩa phạm vi và mục đích dự án; Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên tham gia dự án; Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Báo cáo định kỳ cho cấp có thẩm quyền về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án; Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án; Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có kinh nghiệm tham gia các dự án về xây dựng chiến lược, các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng, chuyển tiền, .v.v.

  Có kinh nghiệm làm quản lý dự án về CNTT.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

  Am hiểu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, quản lý dự án lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, fintech…).

  Hiểu biết tốt về hệ thống thanh toán, chuyển tiền, chuyển mạch bù trừ điện tử là lợi thế.

  Có chứng chỉ PMP/Prince2, ACP, PSM, .v.v. là lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN – CV2 (Mã: GP.QLDA.CV2)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Quản lý dự án

Mô tả công việc:

Tham gia các công việc dự án của Khối/Phòng theo phân công, bao gồm: Định nghĩa phạm vi và mục đích dự án; Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên tham gia dự án; Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Báo cáo định kỳ cho cấp có thẩm quyền về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án; Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án; Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có kinh nghiệm làm quản lý dự án về CNTT.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

  Am hiểu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, quản lý dự án lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, fintech…).

  Hiểu biết tốt về hệ thống thanh toán, chuyển tiền, chuyển mạch bù trừ điện tử là lợi thế.

  Có chứng chỉ PMP/Prince2, ACP, PSM, .v.v. là lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ KỸ THUẬT – CV1 (Mã: GP.TEST.CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm thử các phát triển phần mềm: Nghiên cứu tài liệu đặc tả, viết kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử; Lập kế hoạch test; Thực hiện test các phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng; Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test; Tổng hợp và báo cáo kết quả test.

Kiểm thử dịch vụ SIT cho các đối tác theo yêu cầu: Tiếp nhận yêu cầu; Lập kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử; Lập biên bản nghiệm thu và trình ký biên bản nghiệm thu.

Hỗ trợ kiểm thử ứng dụng trên môi trường test: Cung cấp môi trường test, kết nối tới môi trường test; Kiểm thử dịch vụ trước golive.

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối, hướng dẫn thực hiện SIT với đối tác cho các dịch vụ của Công ty.

Duy trì các kịch bản kiểm thử dịch vụ SIT với đối tác.

Nghiên cứu các tool mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc…

Hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên khác về ứng dụng được phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Hiểu biết về các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng, hệ thống chuyển tiền,… là lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm (quy trình phát triển phần mềm, các giai đoạn kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế testcase, dữ liệu test, tracking lỗi…).

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CV1 (Mã: GP.QA.CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Công việc chuyên môn: Tổ chức triển khai các công việc chuyên môn thuộc mảng Quản lý chất lượng công nghệ thông tin, bao gồm: Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng công nghệ, an ninh thông tin; Kiểm soát, đánh giá tuân thủ theo quy trình công việc; Xây dựng các phép đo lường chất lượng, an ninh thông tin; Đo lường chỉ tiêu chất lượng, an ninh thông tin và đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Kiểm soát rủi ro công nghệ thông tin, kiểm soát điểm không phù hợp; Đề xuất và thực hiện giám sát các hành động khắc phục, phòng ngừa; Tổ chức triển khai hoạt động cải tiến hệ thống chất lượng, an ninh thông tin theo định hướng phát triển chung của công ty và phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS, ITSM; Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình;

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có hiểu biết về triển khai, duy trì ít nhất một trong các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống công nghệ thông tin: ISO 27001: 2013 /  ISO 9001: 2015 / ITSM / PCI DSS là lợi thế

  Có kinh nghiệm kiểm soát theo quy trình, đánh giá nội bộ, cải tiến hoạt động.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách. 

  Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

  Có khả năng viết và quản lý tài liệu (chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn…) là lợi thế

  Có khả năng quản lý rủi ro công nghệ thông tin, triển khai, kiểm soát và đánh giá các quá trình, xây dựng các chỉ tiêu, thực hiện việc đo lường và báo cáo.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng thuyết trình tốt.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP, TÍCH HỢP DỊCH VỤ – CV3 (Mã: GP.KTS.CV3)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Tham gia, phối hợp thực hiện phân tích, đánh giá và thiết kế giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển, tích hợp dịch vụ của công ty.

Tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ với vai trò thiết kế, triển khai, phát triển và cài đặt/vận hành nhằm đảm bảo tuân theo kiến trúc tích hợp dịch vụ và kiến trúc tổng thể của công ty đưa ra.

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến tích hợp dịch vụ nhằm cải tiến hiệu năng sản phẩm dịch vụ liên quan của công ty.

Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng các dịch vụ tích hợp vào trục tích hợp của công ty.

Tham gia các công việc khác của công ty theo yêu cầu được giao.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phát triển tích hợp dịch vụ trên hệ thống trục tích hợp.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thiết kế giải pháp tích hợp trên hệ thống trục tích hợp hướng tới tối ưu hiệu năng hệ thống xử lý giao dịch.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc với cổng thanh toán hoặc chuyển mạch bù trừ điện tử hoặc chuyển tiền.

 • Năng lực chuyên môn

Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

Am hiểu sâu mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm; phân tích giải pháp kỹ thuật, thiết kế tích hợp dịch vụ, tối ưu hiệu năng hệ thống, phương pháp thiết kế nhằm đáp ứng sự mở rộng linh hoạt hệ thống, …)

Hiểu biết tốt về các hệ thống thanh toán, chuyển tiền, chuyển mạch bù trừ điện tử.

Có chứng chỉ chuyên môn về thiết kế giải pháp hoặc phát triển tích hợp dịch vụ trên trục tích hợp là lợi thế.

Có hiểu biết về trục tích hợp IBM IIB hoặc IBM ACE là lợi thế.

Có khả năng tham gia ý kiến và/hoặc chủ trì xây dựng quy trình, hướng dẫn về phân tích các giải pháp kỹ thuật đặc biệt chuyên về mảng tích hợp các dịch vụ thanh toán.

Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cáo năng lực chuyên môn.

Có khả năng nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến để cải tiến chất lượng công việc được giao.

 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có tư duy logic/tích cực.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.

Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn kết với mục tiêu đề ra.

Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP – CV1 (Mã: GP.BA.CV1)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Kiểm thử

Mô tả công việc:

Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ cho các yêu cầu phát triển phầm mềm.

Phối hợp với đội phát triển kỹ thuật đưa ra giải pháp xử lý các yêu cầu của nghiệp vụ trong URD.

Xây dựng tài liệu đặc tả các chức năng hay dịch vụ mà hệ thống phần mềm cần cung cấp, bao gồm mô tả các tính hình huống nghiệp vụ, phạm vi của ứng dụng, mô tả chi tiết của chức năng giao diện, luồng hoạt động, nguyên tắc tác nghiệp, các điều kiện ràng buộc cho từng chức năng.

Đánh giá yêu cầu phát sinh của nghiệp vụ. Đưa ra thứ tự ưu tiên phát triển cho quản lý dự án.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Tham gia hướng dẫn, đào tạo cán bộ mới về mảng công việc được giao đảm nhiệm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng, khối.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phân tích nghiệp vụ trong các công ty công nghệ hoặc/và trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, trung gian thanh toán, fintech, …

 • Năng lực chuyên môn

Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

Có hiểu biết chung về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/ban.

Có hiểu biết về mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty trong từng thời kỳ.

Am hiểu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, kiểm thử trong các dự án trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán…).

Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Có khả năng xử lý tốt đối với các công việc mới phát sinh.

Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ

Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Có khả năng sáng tạo.

 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan

Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ

Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về  mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

Kỹ năng đàm phán thuyết phục.

Kỹ năng thuyết trình.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có tư duy logic, tích cực.

Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ DỰ ÁN (Mã: GP.QLDA.TN)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Công việc chuyên môn: Tổ chức triển khai các công việc chuyên môn thuộc mảng Quản lý dự án công nghệ thông tin, bao gồm:

+ Định nghĩa phạm vi và mục đích dự án.

+ Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên tham gia dự án.

+ Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

+ Báo cáo định kỳ cho cấp có thẩm quyền về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án.

+ Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án.

+ Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Công tác quản lý nhân sự:

+ Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn các công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhóm quản lý dự án.

+ Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ chung của cả phòng và đào tạo, kèm cặp nhân sự mới theo phân công.

Thực hiện các công việc được phân công khác.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Hiểu biết về các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng là lợi thế.

  Đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, fintech là lợi thế.

  Hiểu biết về các công nghệ mới như phân tích dữ liệu lớn, machine learning/AI, RPA … là một lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách.

  Am hiểu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, quản lý dự án lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, fintech…).

  Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Năng lực quản lý

  Có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng thu hút, truyền cảm hứng, tạo sự ảnh hưởng tích cực cho nhân viên.

  Có khả năng tập hợp, phát huy trí tuệ tập thể, tạo khối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ nhân viên.

  Có năng lực quản lý/điều phối hiệu quả đối với nhóm nhân sự được giao phụ trách một cách có hiệu quả.

  Có khả năng xử lý tốt các sự cố phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn được giao.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV3 (Mã: ACH.CV3)

Phòng: Phòng Thanh toán và bù trừ điện tử (ACH)

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp theo phân công của tổ dự án.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngân hàng và ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
 • Năng lực chuyên môn

  Nắm rõ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống và lập trình, đáp ứng công việc phát triển các hệ thống nghiệp vụ đang hỗ trợ.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV2 (Mã: ACH.CV2)

Phòng: Phòng Thanh toán và bù trừ điện tử (ACH)

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp theo phân công của tổ dự án.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngân hàng và ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
 • Năng lực chuyên môn

  Nắm rõ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống và lập trình, đáp ứng công việc phát triển các hệ thống nghiệp vụ đang hỗ trợ.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG – CV1 (Mã: QTHT.QTM.CV1)

Phòng: Quản trị hệ thống

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Quản trị, vận hành đảm bảo kết nối mạng cho các dịch vụ, hệ thống Công nghệ thông tin và người dùng của Công ty.

Tham gia riển khai cài đặt, quản trị và vận hành các thiết bị định tuyến (Router), chuyển mạch (Switch) mạng của Công ty.

Tham gia triển khai cài đặt, quản trị và vận hành các thiết bị kiểm soát truy cập mạng.

Tham gia vận hành hệ thống giám sát và cảnh báo sự cố kết nối truyền thông.

Theo dõi đánh giá hiệu năng thiết bị mạng, lập báo cáo về chất lượng mạng.

Theo dõi, đánh giá hiệu năng đường truyền và lập báo cáo về chất lượng đường truyền.

Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới mạng WAN, LAN, WiFi, Internet của Công ty.

Hỗ trợ phối hợp các ngân hàng, đối tác thực hiện cấu hình mạng truyền thông.

Phối hợp xử lý sự cố đường truyền, sự cố mạng.

Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách CNTT.

Tham gia các dự án của phòng và của công ty

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  Có chứng chỉ quản trị mạng (CCNA, CCNP…) là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức tốt về các giao thức mạng (TCP, UDP, SSL/TLS, FTP, SSH…), phương thức thiết lập kết nối và trạng thái kết nối truyền thông.

  Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai về Routing, Switching, NAT…

  Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị các hệ thống Router, Switch.

  Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai VPN, IPsec.

  Có kinh nghiệm triển khai, quản trị các hệ thống Firewall/NG-Firewall là một lợi thế
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

CHUYÊN VIÊN NHÓM CƠ SỞ DỮ LIỆU – CV1 (Mã: QTHT.CSDL.CV1)

Phòng: Quản trị hệ thống

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Cài đặt các phần mềm Cơ sở dữ liệu (CSDL), tạo các CSDL, cấu hình các tham số theo tiêu chuẩn tham số cấu hình CSDL, cập nhật các bản vá bảo mật.

Triển khai các CSDL dự phòng, đảm bảo các CSDL dự phòng luôn được đồng bộ với CSDL vận hành.

Thực hiện sao lưu các CSDL vận hành hàng ngày; thực hiện phục hồi (restore, recover) định kỳ để kiểm tra tính sẵn sàng của các bản sao lưu.

Phối hợp triển khai kết nối, kiểm tra, khắc phục các lỗi phát sinh của các ứng dụng có kết nối CSDL.

Cấp phát tài khoản, phân quyền theo ma trận phân quyền (ban hành nội bộ); thực hiện các cập nhật trên CSDL và phục hồi dữ liệu khi có yêu cầu.

Tham gia triển khai hạng mục CSDL trong các dự án của Công ty.

Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo phòng, trưởng nhóm phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  Có các chứng chỉ liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu Oracle (OCA, OCP…) là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu hoặc triển khai hạng mục cơ sở dữ liệu.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle.

  Có khả năng làm việc với nhiều hệ điều hành khác nhau (Unix, Linux, Windows…).

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai cơ sở dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn PCI DSS là mội lợi thế.

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai hệ thống Exadata là mội lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn một cách linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có áp lực công việc cao.

  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

CHUYÊN VIÊN AN NINH THÔNG TIN VÀ AN NINH MẠNG – CV1 (Mã: ANTT.CV1)

Phòng: Bộ phận An ninh thông tin và An ninh mạng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Phối hợp rà soát, cập nhật, bổ sung các tài liệu về quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn về an ninh thông tin và an ninh mạng.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ đối với hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ với các quy định và tiêu chuẩn về an ninh bảo mật.

Tham gia công tác đánh giá rủi ro về an ninh thông tin và an ninh mạng.

Tham gia các công tác đánh giá, phân loại hệ thống CNTT của Công ty.

Hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.

Lập báo cáo tình hình an ninh thông tin và an ninh mạng định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.

Các công việc khác theo phân công của quản lý bộ phận.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  Có các chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh thông tin (ví dụ: Security+, GSEC hoặc tương đương hoặc cao hơn) là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức chung về các quy tắc thiết lập an ninh an toàn thông tin cho tổ chức và các yếu tố của chính sách bảo mật hiệu quả.

  Có hiểu biết về các tiêu chuẩn công nghiệp về cấu hình bảo mật cho các hệ thống CNTT.

  Có hiểu biết chung về các quy định, tiêu chuẩn về an ninh bảo mật được áp dụng trong ngành ngân hàng.

  Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm tham gia triển khai đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin như PCI DSS, PCI PIN, ISO 27001 là mội lợi thế.

  Có kỹ năng phân tích rủi ro an ninh bảo mật và tác động kinh doanh là một lợi thế.

  Có các văn bằng, chứng chỉ liên quan tới an toàn thông tin là một lợi thế.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn một cách linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có áp lực công việc cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

   

KHỐI QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO – CV2 (Mã: KSTT.QLRR.CV2)

Phòng: Kiểm soát tuân thủ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

Mô tả công việc:

Nguyên cứu và cập nhật khung quản trị rủi ro bao gồm: quy chế, chiến lược, khẩu vị, thông số, danh mục rủi ro, quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp tổng thể hàng năm.

Rà soát và cập nhật hồ sơ rủi ro.

Vận hành và điều phối triển khai hệ thống quản lý rủi ro của Công ty.

Điều phối thu thập thông tin và lập báo cáo rủi ro theo quy định.

Xây dựng và đẩy mạnh các công tác quản trị rủi ro hoạt động trong công ty và tại các đơn vị/ bộ phận được phân công.

Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa quản trị rủi ro hoạt động.

 Báo cáo về các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát thường xuyên để tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục hiệu quả.

Thực hiện giám sát quản lý rủi ro thông qua việc đôn đốc và theo dõi công tác nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro, kiểm soát trên toàn Công ty

Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác quản lý rủi ro được thực hiện chặt chẽ với các quy định/yêu cầu hiện hành.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kiểm toán, Ngân hàng tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán tại các ngân hàng và tổ chức tài chính.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.

  Ưu tiên những ứng viên có hiểu biết về nguyên tắc và triết lý rủi ro doanh nghiệp (ISO31000 và COSO ERM).
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp quản lý rủi ro.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng chịu áp lực công việc và làm việc độc lập.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác:

  Sức khỏe: tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ – CV3 (Mã: VP.PC.CV3)

Phòng: Văn phòng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Pháp chế

Mô tả công việc:

Tư vấn pháp lý: Tham mưu cho cấp có thẩm quyền các vấn đề pháp lý về công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty; Tư vấn cho các phòng/ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác vận hành hoạt động; Tư vấn, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch đó; Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các thông tin thay đổi của cổ đông và/hoặc các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty; Thực hiện thẩm định, tham gia đàm phán với các ngân hàng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ theo các mẫu hợp đồng được ban hành chính thức của Công ty và đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách; Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong quá thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty được phân công phụ trách; Hỗ trợ các Phòng trong việc giải thích, hướng dẫn về mặt pháp lý trong quá trình áp dụng các quy chế, quy trình, quy định, hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty và quy định của pháp luật.

Xây dựng và thẩm định văn bản: Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi đến; Cập nhật, phân tích và đánh giá tác động, ảnh hưởng của quy định tại các văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với hoạt động của Công ty (tổ chức quản trị, điều hành, cung ứng sản phẩm, dịch vụ); Trực tiếp xây dựng, soạn thảo các quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác thuộc lĩnh vực chuyên môn pháp chế, quản trị nội bộ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý cho các dự thảo quy trình, quy chế, quy định và các văn bản định chế khác, các sản phẩm kinh doanh và các mẫu biểu liên quan do các phòng/ban làm đầu mối soạn thảo, đồng thời kiểm soát tính phù hợp về pháp lý của các văn bản này trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành; Xây dựng, soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và tổ chức rà soát thường xuyên để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các biểu mẫu, hợp đồng, văn bản sử dụng này cho phù hợp với quy định của Pháp luật và của Công ty trong từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc pháp lý trong các Tổ dự án của Công ty;

Phối hợp với các Phòng/Ban trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, tranh chấp với đối tác trong và ngoài nước của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước (ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ luật hoặc đã qua đào tạo chứng chỉ hành nghề luật sư).
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán, kiểm toán, nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng, dân sự, thương mại, doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế;

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; có hiểu biết tổng thể về Napas.
 • Năng lực chuyên môn

  Am hiểu sâu về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm (có khả năng thực hiện các công việc có tính chất phức tạp, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy trình; có khả năng đào tạo/hướng dẫn/huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên, chuyên viên cấp dưới );

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ;

  Có khả năng chủ trì xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai thực hiện; đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Khả năng làm việc và soạn thảo, đàm phán hợp đồng bằng tiếng Anh tốt (Nghe/nói/đọc/viết tiếng Anh ở mức độ tốt (tương đương TOEIC 605 -  < 800, IELTS 5.5 - 7; TOEFL 513 - 587);

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;

  Có khả năng làm việc nhóm.;

  Kỹ năng giao tiếp tốt;

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

  Có kỹ năng thuyết trình;

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề;

  Có tư duy logic/tích cực;

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu;

  Khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.;

  Có khả năng làm việc nhóm tốt (sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp vì mục tiêu và lợi ích chung của Công ty);

  Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, cẩn thận, kiên trì, ngăn nắp, hệ thống;

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI NGHIỆP VỤ

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ DỊCH VỤ 24/7 (Mã: TTHTDV.247.NV)

Phòng: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Làm việc theo ca hoặc theo thời gian phân công của lãnh đạo phòng để thực hiện các công việc sau:

Công tác hỗ trợ dịch vụ 24/7: Phân loại, trực tiếp xử lý hoặc phối hợp với các phòng ban chức năng xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng; Theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng của các phòng ban chức năng; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến kiểm tra tình trạng giao dịch, tình trạng dịch vụ; Kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗi trong quá trình tiếp nhận các thông báo lỗi từ đối tác; Đầu mối làm việc giữa đối tác và IT nội bộ trong việc điều tra nguyên nhân lỗi, sự cố của đối tác; Thống kê tỷ lệ lỗi, lập và gửi báo cáo hỗ trợ dịch vụ khi có yêu cầu từ đối tác; Xử lý các yêu cầu reset tình trạng tài khoản đăng nhập hệ thống báo cáo ung cấp cho đối tác; Tổ chức thông báo cho đối tác kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống, dịch vụ.

Công tác giám sát, hệ thống dịch vụ 24/7: Thực hiện công tác giám sát hệ thống, dịch vụ công ty 24/7 (Giám sát qua hệ thống monitor; Giám sát qua hệ thống cảnh báo; Giám sát qua các báo cáo, dữ liệu giao dịch; Các hệ thống, công cụ giám sát khác).

Phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình giám sát. Thực hiện kiểm tra, phân tích xác định các vấn đề bất thường có phải lỗi hay không, lỗi phát sinh do đối tác hay lỗi Napas để tổ chức xử lý.

Giám sát hệ thống quản lý hạn mức, thực hiện đóng mở hạn mức theo yêu cầu.

Công tác phối hợp xử lý sự cố: Tiếp nhận thông báo sự cố từ các hệ thống giám sát, khách hàng, đối tác, các phòng ban nội bộ; Xử lý sự cố level 1 theo các tài liệu hướng dẫn; Đầu mối tiếp nhận sự cố; điều phối xử lý sự cố và là một phần trong quy trình xử lý sự cố của khối Kỹ thuật; Cập nhật, theo dõi tiến độ xử lý sự cố, gửi thông báo sự cố cho đối tác, nội bộ; Tổng hợp các quá trình xử lý sự cố khi có yêu cầu.

Công tác Vận hành các hệ thống, ứng dụng, công cụ giám sát thực hiện theo
quy trình: Công cụ vận hành hệ thống Switch (ATM/POS); IPS (IBFT): up/down Port, up/down BIN; set Skip giao dịch đảo; Exchange KEY; restart ứng dụng; Chuyển kết nối ứng dụng giữa các node Active-Active; Công cụ đóng mở dịch vụ IBFT; Công cụ đóng mở dịch vụ VAS; Các công cụ khác được bàn giao theo yêu cầu của IT; Đóng mở các trung gian thanh toán khi vượt hạn mức.

Ghi nhật ký công việc, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.

Đưa ra các ý kiến đề xuất cải thiện hệ thống, quy trình thực hiện các nhiệm vụ
được giao.

Thực hiện công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, kinh tế của các trường Cao đẳng, Đại học có uy tín tại Việt Nam hoặc các trường có liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học, Cao đẳng hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.

  Có hiểu biết về thẻ và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (dịch vụ chuyển mạch thẻ  qua ATM/POS, dịch vụ Mobile banking, dịch vụ Internetbanking, dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến,  dịch vụ chuyển tiền …).
 • Năng lực chuyên môn

  Hiểu biết về các văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.

  Hiểu biết về công tác hỗ trợ dịch vụ; công tác giám sát, xử lý sự cố và công tác vận hành dịch vụ.

  Thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc theo mô tả, công việc phát sinh ở mức độ vừa phải.

  Có khả năng tập trung, chịu được áp lực công việc.

  Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, Linux.

  Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng qua điện thoại, email.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc ...

  Có khả năng làm việc độc lập, tuân thủ quy trình.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phối hợp nhóm.

  Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào tập thể.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao.

  Làm việc theo ca và theo yêu cầu của công ty. Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc yêu cầu khác khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán, fintech …

   

   

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN ĐỐI SOÁT TRA SOÁT CV3 (Mã: TTĐSTS.CV3)

Phòng: Thanh toán đối soát tra soát

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm vận hành các công tác nghiệp vụ về thanh quyết toán, đối soát và tra soát của các dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ Switch theo các quy trình/quy định đã có: Kiểm tra tính logic và cân khớp của các báo cáo thanh quyết toán (theo danh mục ngân hàng được phân công phụ trách) trước khi phát hành báo cáo chính thức. Nếu phát hiện sai lệch thông báo cho IT để phối hợp xử lý; Nhận kết quả, phản hồi đối tác/tổ chức thành viên (theo danh mục ngân hàng được phân công phụ trách) và xử lý các sai lệch, xử lý tra soát phát sinh.

Tham gia xây dựng Hệ thống nghiệp vụ phục vụ công tác thanh quyết toán hàng ngày, tính phí, đối soát và tra soát: Xây dựng Yêu cầu người sử dụng (URD) cho các yêu cầu mới hoặc hoàn thiện các chức năng hiện có của Hệ thống báo cáo, tính phí; Tổ chức test nghiệm thu chương trình ứng dụng, công cụ.

Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh bao gồm: Triển khai UAT: tham gia test và nghiệm thu dịch vụ kết nối quốc tế thuộc nhóm Switch; Tham gia hỗ trợ khối KD, khối NCPTSP, trao đổi và giải thích về nghiệp vụ TTĐSTS cho đối tác/ngân hàng.

Tham gia xây dựng/sửa đổi/bổ sung các quy trình nghiệp vụ thanh quyết toán, đối soát và tra soát cho nhóm dịch vụ Switch.

Tham gia các dự án xây dựng và triển khai sản phẩm dịch vụ của công ty thuộc nhóm dịch vụ Switch, theo phân công của lãnh đạo phòng: Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ quyết toán, đối soát, tra soát; Tham gia xây dựng yêu cầu người sử dụng (URD), chịu trách nhiệm test và nghiệm thu các chỉnh sửa/bổ sung hệ thống backend phù hợp với yêu cầu dự án.

Thực hiện các yêu cầu và công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, kế toán, kiểm toán, thương mại, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

  Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực: thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.
 • Năng lực chuyên môn

  Có kiến thức về thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt.

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ được giao

  Có khả năng tham gia xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng cho các nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/ hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ
  công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm/làm việc độc lập.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ
  liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Tích cực tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN NHÓM MARKETING – CV2 (Mã: PTKD.MRK.CV2)

Phòng: Phát triển kinh doanh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Thực hiện điều phối các phòng ban nội bộ xây dựng và triển khai các chương trình marketing chung và nhận diện thương hiệu của Công ty.

Thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình marketing nhằm thúc đẩy phát triển doanh số sản phẩm, dịch vụ của Công ty, tăng cường nhận diện thương hiệu.

Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh thúc đẩy các hoạt động mở rộng mạng lưới thanh toán, thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng và quản lý các dự án liên quan tới truyền thông trực tuyến, tiếp thị, marketing sản phẩm theo phân công của cấp quản lý trực tiếp. 

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, tiếp thị, bán hàng tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực: thương mại điện tử,
  tài chính ngân hàng, truyền thông, marketing, hoặc tiếp thị bán hàng & quản lý dự án.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Có hiểu biết chung về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình vận hành của các Phòng/ban.

  Có hiểu biết về mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt, am hiểu về Marketing, truyền thông trên các kênh trực tuyến và các kênh ngoài trời, xây dựng content Marketing,  Digital marketing, Marcom..., nhạy bén với các xu hướng, thay đổi của thị trường.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

  Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook, …) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THANH TOÁN – CV3 (Mã: CNTTM.TT.CV3)

Phòng: Công nghệ thẻ thông minh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: thẻ và các công nghệ thanh toán

Mô tả công việc:

Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn thẻ chíp VCCS.

Nghiên cứu, triển khai các công nghệ thanh toán mới, dựa trên nền tiêu chuẩn EMV (số hóa thẻ, ứng dụng sinh trắc học trong thanh toán, …).

Nghiên cứu, triển khai các công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực phát hành, cá thể hóa và chấp nhận thẻ.

Nghiên cứu việc ứng dụng thanh toán thẻ ngân hàng vào các lĩnh vực mới (giao thông công cộng …).

Nghiên cứu và triển khai dự án thanh toán trên thiết bị di động như mobile NFC payment, QR Code payment …

Xây dựng kịch bản, kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai kiểm thử / đánh giá sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: CNTT, kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng …
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực liên quan/công nghệ thông tin.

  Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình Java, .Net.

  Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình trên thiết bị di động (Android, IOS) như: Java, Swift, React Native.

  Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, …

  Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành: Unix, Linux, Window Server.

  Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn trong mảng thanh toán, tài chính ngân hàng như: Mobile Banking, Internet Banking, Ecom, ví điện tử, Mobile payment …

  Có kinh nghiệm triển khai, vận hành các sản phẩm thẻ chip, EMV card.

  Có kinh nghiệm làm việc thực tế với tiêu chuẩn ISO 8583, JSON API.

  Có khả năng xây dựng, bổ sung các tài liệu đặc tả kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và vận hành ứng dụng, hướng dẫn kiểm thử.

  Có kinh nghiệm sử dụng các bộ công cụ kiểm thử, kiểm định.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm/công nghệ mới.

  Có khả năng xây dựng các tài liệu thuyết trình và thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

  Kỹ năng xây dựng tài liệu và thuyết trình tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Trung thực, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CV2 (Mã: NCPTSP.CV2)

Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tham gia nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình giao dịch, quy trình vận hành, chính sách phí cho các hình thức thanh toán.

Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau

Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao.

Tham gia làm việc và phụ trách đầu mối làm việc với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ...

Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu có liên quan.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Tốt nghiệp tại các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CV3 (Mã: NCPTSP.CV2)

Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tham gia nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình giao dịch, quy trình vận hành, chính sách phí cho các hình thức thanh toán.

Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau.

Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao.

Tham gia làm việc và phụ trách đầu mối làm việc với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ...

Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, thương mại, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu có liên quan.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến một trong các lĩnh vực: tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

  Am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ hoặc thanh toán điện tử.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào tập thể.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Tốt nghiệp tại các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn

 


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam