Thông tin tuyển dụng

​​CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 5/2019 TẠI NAPAS​

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Napas ​hiện có nhu cầu tuyển dụng GẤP các vị trí làm việc tại Trụ sở Hà Nội như sau:

KHỐI KỸ THUẬT
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (Mã: DVCM.DEV)
Phòng: Dịch vụ chuyển mạch
Lĩnh vực: Dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng 
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS theo phân công của tổ dự án.
- Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.
- Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm của các tổ chức thẻ quốc tế, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.
- Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS.
- Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý phòng Dịch vụ chuyển mạch.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường Đại học thuộc Khối Kỹ thuật. 
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. 
- Có kỹ năng lập trình tốt.
- Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
- Có kỹ năng thuyết trình.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi:
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…).
- Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…
- Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ DỊCH VỤ (Mã: GP.KTDV)
Phòng: Giải pháp
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, phân tích tài liệu yêu cầu; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ sản phẩm dịch vụ.
- Xây dựng các tài liệu kiểm thử: kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử.
- Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử từ các bộ phận; hỗ trợ cấu hình các tham số hệ thống và thực hiện kiểm thử.
- Xây dựng các báo cáo kiểm thử; thực hiện/hỗ trợ kiểm thử nghiệm thu nội bộ; nghiệm thu với đối tác.
- Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Hỗ trợ xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu.
- Hỗ trợ kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của các phòng ban; tiến hành kiểm thử lại sau khi chỉnh sửa lỗi.
- Ghi nhận nhật ký công việc và định kỳ phân tích, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu phòng.
Yêu cầu:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học trong nước có chuyên ngành liên quan, hoặc tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở VN và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tester, am hiểu unit test, integration test, system test, acceptance test, regression test, stress test).
- Ąm hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giɑi đoạn kiểm thử.
- Có kinh nghiệm lậρ các kịch bản kiểm thử và thiết kế các Test Ϲase, Test Data.
- Có khả năng xây dựng, bổ sung các tài liệu đặc tả kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và vận hành ứng dụng, hướng dẫn kiểm thử.
Năng lực chuyên môn: 
- Nắm rõ các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.  
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh. 
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có kỹ năng đàm phán/thuyết phục tốt.
- Có kỹ năng thuyết trình tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty. 
- Có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi.
- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và lập kế hoạch triển khai trong phạm vi công việc được giao đảm bảo các tiêu chí: cụ thể, rõ ràng; đo lường được; có thể đạt được; có tính thực tế, gắn kết với mục tiêu chiến lược của Công ty; có thời gian hoàn thành.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yếu tố ưu tiên:
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm các dự án tích hợp dịch vụ với các đối tác thanh toán/tài chính. 
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thanh toán là lợi thế.

KHỐI NGHIỆP VỤ
CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mã: TTHTDV.GTGT)
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Nhóm: Dịch vụ giá trị gia tăng
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Thực hiện kiểm thử dịch vụ với vai trò là người dùng cuối (end-user) theo kế hoạch triển khai các sản phẩm dịch vụ của Công ty:
- Xây dựng kịch bản kiểm thử;
- Lập kế hoạch kiểm thử;
- Thực hiện kiểm thử theo kịch bản;
- Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử;
- Lập báo cáo kiểm thử dịch vụ.
Kiểm thử dịch vụ trong quá trình vận hành; kiểm thử theo kế hoạch nâng cấp, cập nhật hệ thống của các bên nhằm đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định.
Thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ:
- Giám sát, theo dõi việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) bao gồm SLA nội bộ và các SLA đã ký với đối tác;
- Lập báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của phụ trách;
- Phối hợp với các bên liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu phục vụ công tác vận hành dịch vụ:
- Tham gia xây dựng, cập nhật các yêu cầu về hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho công tác vận hành dịch vụ.
- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn giao dịch đối với các dịch vụ thanh toán điện tử theo đặc thù của từng dịch vụ.
Tham gia triển khai các dự án, sản phẩm dịch vụ mới của công ty.
Hỗ trợ quá trình chào bán sản phẩm dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ, dịch vụ phụ trách.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại điện tử, Thanh toán điện tử, Công nghệ thông tin tại các trường thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật  như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia… hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín hoặc liên kết đào tạo với các trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Kiến thức/Kinh nghiệm, năng lực chuyên môn:
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
- Có hiểu biết tổng thể về hoạt động của NAPAS. 
- Có hiểu biết về dịch vụ thẻ và sản phẩm dịch vụ thanh toán trên thị trường.
- Có hiểu biết về công tác kiểm thử, công tác quản lý chất lượng dịch vụ.  
- Có khả năng lập kế hoạch và xử lý tốt các công việc theo quy trình.
- Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực về tiến độ, về yêu cầu kết quả. 
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến lĩnh vực quản lý.
- Có tư duy logic, có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
- Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc: 
- Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kiên trì, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Trung thực, đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
- Sức khỏe: Tốt.
- Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN ĐỐI SOÁT TRA SOÁT (TTDSTS.DSTS)
Phòng: Thanh toán đối soát tra soát
Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Chịu trách nhiệm vận hành các công tác nghiệp vụ về thanh quyết toán, đối soát và tra soát của các dịch vụ mà công ty đang cung cấp theo các quy trình/quy định đã có:
- Kiểm tra tính logic và cân khớp của các báo cáo thanh quyết toán trước khi phát hành báo cáo chính thức. Nếu phát hiện sai lệch thông báo cho IT để phối hợp xử lý.
- Nhận kết quả phản hồi đối tác/tổ chức thành viên và xử lý các sai lệch phát sinh.
- Xử lý các tra soát khiếu nại.
Tham gia xây dựng Hệ thống nghiệp vụ phục vụ công tác thanh quyết toán hàng ngày, tính phí, đối soát và tra soát:
- Xây dựng Yêu cầu người sử dụng (URD) cho các yêu cầu mới hoặc hoàn thiện các chức năng hiện có.
- Tổ chức test nghiệm thu chương trình ứng dụng, công cụ.
Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh bao gồm:
- Triển khai UAT.
- Trao đổi và giải đáp nghiệp vụ TTĐSTS cho đối tác/ngân hàng.
Tham gia xây dựng/sửa đổi/bổ sung các quy trình nghiệp vụ thanh quyết toán, đối soát và tra soát cho các dịch vụ mà công ty đang cung cấp.
Tổng hợp báo cáo công việc, báo cáo số liệu, biến động tăng giảm dịch vụ hàng tháng, hoặc theo yêu cầu.
Tham gia các dự án xây dựng và triển khai sản phẩm dịch vụ của công ty. 
Các yêu cầu và công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc các chương trình liên kết giữa các trường đại học nêu trên với các trường đại học uy tín tại nước ngoài và được cấp bằng đại học được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận.
Kiến thức/kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.
- Có kiến thức về thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt.
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm, quản lý nhóm, triển khai dự án là lợi thế.
- Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; Có hiểu biết tổng thể về NAPAS.
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Có khả năng tham gia xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng cho các nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.
- Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. 
- Có khả năng xử lý tốt và/ hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp. 
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
- Có khả năng làm việc thành thạo và độc lập bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng thuyết trình tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi:
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Tích cực tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

KHỐI QUẢN TRỊ
CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Mã: KSTT.KTCNTT)
Phòng: Kiểm soát tuân thủ
Lĩnh vực: Kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT)
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán về CNTT, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống KSNB liên quan tới hệ thống CNTT, hệ thống quản lý rủi ro CNTT. 
- Tư vấn cho các đơn vị có liên quan về việc xây dựng/cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về CNTT.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về mảng nghiệp vụ Kiểm toán CNTT.
- Tham gia xây dựng các qui trình, chương trình và thủ tục kiểm toán nội bộ.
- Phạm vi công việc kiểm toán về CNTT: Các chuyên đề CNTT; kiểm toán dự án CNTT, kiểm toán an ninh thông tin, kiểm toán hạ tầng công nghệ (mạng, máy chủ, các hệ điều hành, các hệ cơ sở dữ liệu…), kiểm toán ứng dụng; các dịch vụ,…
- Công tác công cụ, chính sách và hỗ trợ.
- Xây dựng công cụ, cơ sở dữ liệu, phương pháp kiểm toán phục vụ cho hoạt động Kiểm toán CNTT.
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có kiến thức rộng về CNTT, kiểm toán CNTT: hạ tầng CNTT, thiết bị mạng, các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, an ninh thông tin; Dự án CNTT.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về CNTT hoặc kiểm toán CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty tài chính…).
- Có  kinh  nghiệm  về  an  ninh  thông  tin/Rủi  ro  CNTT  (VD:  authentication, identification,  authorisation,  confidentiality,  integrity,  availability, separation of privileges, least privilege).
- Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo. Ưu tiên cho các ứng viên đã hoặc đang theo học các chứng chỉ: CISA, CIA, CRISC, CISM … hoặc các bằng cấp tương đương.
Năng lực chuyên môn: 
- Khả năng xét đoán, nhận diện rủi ro đối với hoạt động của hệ thống CNTT.
- Khả năng đưa ra ý kiến tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả cho hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan đến hệ thống CNTT.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
- Có khả năng làm việc nhóm, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
- Có kỹ năng thuyết trình;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
- Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác: 
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ MUA SẮM (Mã: KSTT.DTMS)
Phòng: Kiểm soát tuân thủ
Lĩnh vực: Đầu tư mua sắm
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra, rà soát hồ sơ đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Chứng chỉ đào tạo khác:
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư mua sắm hàng hóa, dịch vụ.
Năng lực chuyên môn: 
- Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế toán, thuế, đấu thầu. 
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
- Có kỹ năng thuyết trình tốt;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
- Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
- Sức khỏe: Tốt
- Ngoại hình: ưa nhìn

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (Mã: HCQTNS.NS)
Phòng: Hành chính quản trị nhân sự
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Công tác tuyển dụng:
- Tìm kiếm các kênh tuyển dụng mới, hiệu quả; hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt công tác đăng tuyển dụng và triển khai trên các kênh đăng tin tuyển dụng.
- Đầu mối tiếp nhận, rà soát hồ sơ ứng viên và đối chiếu theo yêu cầu tuyển dụng để lựa chọn những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện; Sắp xếp các lịch phỏng vấn ứng viên.
- Hoàn thiện thủ tục tuyển dụng ứng viên trúng tuyển; thông báo kết quả cho ứng viên trúng tuyển.
- Thông báo thông tin nhân sự mới được tuyển dụng cho các bộ phận liên quan để phối hợp chuẩn bị hậu cần cho cán bộ mới; đôn đốc các bộ phận liên quan đảm bảo công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo trước ngày nhân sự mới bắt đầu công việc. 
- Thống kê số liệu (số lượng hồ sơ ứng tuyển, số hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, số ứng viên qua các vòng phỏng vấn, số ứng viên trúng tuyển, số ứng viên từ chối Thư mời tuyển dụng…) và các nội dung khác liên quan đối với công tác tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng/hoặc khi được yêu cầu.
Công tác quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý thông tin nhân sự:
- Hoàn thiện thủ tục ký kết, tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động. 
- Tham gia các công việc liên quan đến công tác Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước gồm: Tham gia lập bảng tính đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng; Thủ tục khai báo nhân sự tăng, giảm, điều chỉnh lương hàng tháng theo quy định cho cơ quan BHXH; Thủ tục đối chiếu số liệu hàng tháng với cơ quan BHXH; Thủ tục đề nghị hưởng chế độ BHXH cho cán bộ...
- Rà soát, cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời các thông tin của cán bộ vào file thông tin quản lý nhân sự và phần mềm nhân sự; triết xuất thông tin khi được yêu cầu, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật nhất.
- Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân sự.
Hỗ trợ công tác đào tạo:
- Hỗ trợ tiếp nhận thông tin đào tạo của các bộ phận (theo yêu cầu).
- Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục cử cán bộ nhân viên tham gia đào tạo (theo yêu cầu).
- Hỗ trợ liên hệ với cơ sở đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch được duyệt (theo yêu cầu).
- Hỗ trợ thống kê số liệu liên quan đến công tác đào tạo (theo yêu cầu).
- Lưu các văn bằng/chứng chỉ đào tạo của cán bộ nhân viên vào hồ sơ nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu tuyển dụng 
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị nhân sự (các mảng tuyển dụng, chính sách chế độ lao động, luật lao động, đào tạo...).
Năng lực chuyên môn: 
- Có hiểu biết chung về Napas.
- Có kiến thức về công tác nhân sự trong doanh nghiệp.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất thừa hành, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc: 
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Có khả năng sắp xếp công việc khoa học.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu. 
- Chịu được áp lực công việc.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Tận tâm, tâm huyết với công việc quản trị nhân sự.
- Có ý thức cao trong việc bảo mật thông tin.
- Chỉn chu, cẩn thận, kiên trì, ngăn nắp, hệ thống.
- Trung thực, thẳng thắn, thân thiện; thái độ hòa nhã, có tinh thần học hỏi.
- Sức khỏe tốt.

-----------------------
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận. 
Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây: 
Thu nhập bổ sung, khen thưởng căn cứ hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV; 
Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...
Hỗ trợ ăn trưa;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Quà tặng ấn tượng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   
Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding sôi động, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển. 
Nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước.

-----------------------
 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:
Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển  như sau:
Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: DVCM.DEV-Nguyễn Văn A-1992
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.
Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.
Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hạnh Dung, Tel: 04.3936.1818 – ext 126 Email: tuyendung@napas.com.vn

-----------------------
GIỚI THIỆU VỀ NAPAS:
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt nam (NAPAS) được thành lập vào năm 2004, đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) kể từ ngày 04/02/2016, trên cơ sở sáp nhập với Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink để xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông lớn nhất của NAPAS là Ngân hàng Nhà nước, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty.

NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 17.000 máy ATM, 270.000 máy POS, 300 doanh nghiệp thanh toán điện tử trong các lĩnh vực hàng không, viễn thông, khách sạn, du lịch; phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 46 ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Các sản phẩm dịch vụ chính được NAPAS cung cấp bao gồm:
Dịch vụ chuyển mạch thẻ nội địa
Dịch vụ Cổng Thanh toán
Dịch vụ chuyển mạch thẻ quốc tế
Dịch vụ hỗ trợ  Thu hộ, Chi hộ điện tử
Dịch vụ thanh toán và bù trừ điện tử
Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7
Dịch vụ Kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS

Với tuyên ngôn thương hiệu “Một kết nối. Mọi thanh toán”, NAPAS đã và đang phối hợp với các ngân hàng, các đối tác, các tổ chức chuyển mạch quốc tế cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số hóa tiên tiến nhất trên thế giới như giải pháp thanh toán Tokenization, QRCode; ...

“Sự tiện lợi và hiện đại” làm kim chỉ nam để NAPAS cùng với các ngân hàng, đối tác hướng tới cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán đa dạng, đạt chuẩn quốc tế; đem lại nhiều lợi ích và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam