Thông tin tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (Mã: DVCM.PTUD)
Phòng: DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH
Lĩnh vực: Dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội​

Mô tả công việc:
- Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.
- Làm việc với đối tác cho các hoạt động thanh toán thẻ để phát triển các ứng dụng nhằm đáp ứng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.
- Tham gia phát triển/tích hợp hệ thống trên nền tảng Java/.Net.
- Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến phòng Dịch vụ chuyển mạch.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương thuộc các trường Đại học như sau: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học FPT, hoặc tốt nghiệp các trương Đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển.
Kiến thức kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển ứng dụng.
- Nắm rõ mô tả và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; Có hiểu biết tổng thể về Napas.
Năng lực chuyên môn: 
- Có kỹ năng lập trình tốt.
- Có kinh nghiệm lập trình bằng Java hoặc .Net.
- Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.
- Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
Kỹ năng làm việc:
- Giao tiếp tốt, khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng Anh tốt.
- Khả năng xử lý các tình huống, sự cố phức tạp.
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và dưới áp lực cao.
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng thuyết trình tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic, tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
- Chủ động, sáng tạo trong công việc.
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Trung thực, nhiệt tình hăng hái tham gia các phong trào đoàn thể, giao lưu, trao đổi.
Các yếu tố ưu tiên:
- Có kiến thức về lĩnh vực thanh toán thẻ, kết nối VISA/MASTER.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.
- Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và quy trình thanh toán, ISO-8583.
- Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, BPM, ESB.
- Có kinh nghiệm về Open-source.
- Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…).
- Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam