Thông tin tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ (Mã: VP.PC)
Phòng: VĂN PHÒNG
Lĩnh vực: Pháp chế về lĩnh vực ngân hàng tài chính, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội​

Mô tả công việc:
- Tư vấn, xây dựng, thẩm định các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các ngân hàng, đối tác, khách hàng (trong nước và quốc tế) về việc cung cấp các dịch vụ trung gian thanh toán: chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử, hỗ trợ thu hộ/ chi hộ, hỗ trợ chuyển tiền điện tử và các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử công nghệ cao khác.
- Hỗ trợ các đơn vị chức năng tham gia đàm phán, làm việc với các ngân hàng, đối tác, khách hàng (trong nước và quốc tế) về các vấn đề pháp lý.
- Cập nhật, phân tích các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế tại các trường Đại học trong nước và quốc tế. 
- Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ luật.
Chứng chỉ đào tạo khác (nếu cần): 
- Ưu tiên ứng viên có thêm các chứng chỉ thực hành kỹ năng pháp luật, soạn thảo Hợp đồng thương mai, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chứng chỉ hành nghề luật sư...
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm công tác pháp chế; tham gia xây dựng, tư vấn, thẩm định các hợp đồng thương mại.
Năng lực chuyên môn: 
- Hiểu biết về các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán công nghệ cao)
Kỹ năng làm việc: 
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. 
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
- Kỹ năng giao tiếp tốt; 
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
- Kỹ năng thuyết trình tốt;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo;
Thái độ/Hành vi: 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.
- Giới tính: Nam (ưu tiên).​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam