Thông tin tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Mã: KSTT.KTNB)
Phòng: KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
Lĩnh vực: Kiểm toán nội bộ
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội​

Mô tả công việc:
-     Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
-     Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;
-     Kiểm tra việc tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ trong các hoạt động của Công ty;
-     Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
•      Trình độ học vấn: 
-     Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.
•      Kiến thức/Kinh nghiệm:  
-     Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/ kiểm toán độc lập.
-     Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
•      Năng lực chuyên môn:  
-     Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
-     Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
•      Kỹ năng làm việc: 
-     Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
-     Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
-     Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
-     Kỹ năng giao tiếp tốt; 
-     Kỹ năng làm việc nhóm tốt
-     Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
-     Kỹ năng thuyết trình tốt;
-     Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả;
-     Có tư duy logic, tích cực;
-     Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
•      Thái độ/Hành vi: 
-     Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
-     Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;
-     Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
-     Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
•      Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
-     Sức khỏe: Tốt.
-     Ngoại hình: ưa nhìn.​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam