Thông tin tuyển dụng

CHUYÊN GIA NHÂN SỰ (Mã: HCQTNS.CGNS)
Phòng: HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Lĩnh vực: Quản trị nhân sự
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội​

Chuyên gia nhân sự: Báo cáo trực tiếp Giám đốc nhân sự; Được giao phụ trách mảng nghiệp vụ tổ chức nhân sự, phối hợp nhóm triển khai các công việc chung của bộ phận Nhân sự; Làm việc toàn thời gian 05 ngày trong tuần.
Mô tả công việc chi tiết:
- Làm việc trực tiếp với các Trưởng bộ phận chức năng trong Công ty để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho từng bộ phận. Tổng hợp, phân tích các hoạt động của từng bộ phận chức năng nhằm tìm ra giải pháp sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.
- Phối hợp nội bộ, tham mưu cho Lãnh đạo triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng nhóm đối tượng. 
- Cung cấp và áp dụng bộ chỉ số đo lường hiệu quả công tác quản lý nhân sự của từng bộ phận chức năng.
- Định hướng nghề nghiệp, xây dựng chính sách nâng cao năng lực, đào tạo và phát triển nhân tài.
- Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận chức năng, đề xuất thay đổi phù hợp các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Phát triển chính sách quan hệ lao động, gắn kết người lao động. 
- Khảo sát sự hài lòng, đo lường, đánh giá kết quả làm việc (KPI) của Người lao động.
- Tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng mềm, các hoạt động gắn kết cộng đồng. Tổ chức hội nghị, hội thảo cho Người lao động chia sẻ, đóng góp ý kiến về các chính sách và chế độ của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật về lao động, tiền lương.
- Triển khai các chính sách khen thưởng, phúc lợi, kỷ luật.
- Chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức trong nội bộ bộ phận nhân sự. Hướng dẫn công tác quản lý nhân sự cho các bộ phận.
 Yêu cầu chung:
Trình độ học vấn: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực và/hoặc có chứng chỉ về quản trị nguồn nhân lực. Ưu tiên trình độ thạc sỹ quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh (MA HRM/MBA) và/hoặc chứng chỉ CIPD/SHRM.
Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phức tạp (VD: các lĩnh vực Fintech/Công nghệ cao/Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm...). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến các mảng công việc được mô tả trên đây.
Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.  
- Có kiến thức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.
- Có khả năng phát hiện và phát triển nhân tài.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động lập kế hoạch hoàn thành các công việc được giao phụ trách.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
- Có khả năng xử lý tốt các sự cố phát sinh trong công việc.
Kỹ năng làm việc:
- Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; có kỹ năng đàm phán, thuyết phục; có tư duy chiến lược.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
- Khả năng viết, trình bày văn bản tốt. 
- Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Có ý thức cao trong việc bảo mật thông tin.
- Tâm huyết với nghề quản trị nguồn nhân lực; Nhiệt tình, trách nhiệm hoàn thành công việc với chất lượng cao.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty nếu được tuyển dụng.​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam