Điều khoản sử dụng

Ngày 6/01/2022, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Hà Nội. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó còn có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các vụ, cục chức năng của NHNN, Hiệp hội Ngân hàng, Chi hội thẻ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tập thể cán bộ nhân viên NAPAS.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành NAPAS đã báo cáo tổng kết hoạt động 2021 và định hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Theo đó, Trong bối cảnh phức tạp của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, song song với công tác chống dịch NAPAS vẫn đảm bảo duy trì vận hành hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử liên tục, ổn định, an toàn, góp phần đem lại hiệu quả của hoạt động thanh toán liên ngân hàng cũng như đáp ứng nhu càu của người dân và hoạt động kinh tế; góp phần tích cực trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng giao.

Về đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử: Trong năm 2021, NAPAS luôn bảo đảm cam kết về chất lượng dịch vụ (SLA) đạt 99,99% và năng lực xử lý của hệ thống đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đột biến về số lượng giao dịch trong ngày cao điểm hệ thống Napas đã xử lý hơn 11 triệu giao dịch/ngày.

Tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 tăng trưởng 94% về số lượng giao dịch và 131% về giá trị giao dịch so với năm 2020. Đặc biệt, giao dịch rút tiền mặt ATM xử lý qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 lần đầu tiên giảm -5% so với 2020, qua đó thể hiện những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số.

Năm 2021 cũng là năm NAPAS phối hợp với các Ngân hàng thành viên đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới như: Cổng thanh toán trực tuyến NAPAS đã tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối với 64 Bộ ngành, địa phương để cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 cho Doanh nghiệp, người dân; Các sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa, Thẻ trả trước nội địa hay các sản phẩm Thẻ có tính đặc biệt như thẻ dual card (tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thẻ ghi nợ 2 chip trên 1 thẻ vật lý) được NAPAS và các Ngân hàng thành viên phát hành trong năm 2021 đáp ứng được nhu cầu phát triển và đa dạng của thị trường; Thẻ đa ứng dụng trên nền tảng công nghệ thẻ không tiếp xúc ứng dụng trong thanh toán giao thông (mua vế trên xe Bus điện của Vinbus). Sản phẩm chuyển tiền nhanh liên ngân hàng bằng mã VietQR được 14 ngân hàng đầu tiên triển khai vào 15/6/2021 đến hết năm 2021 đã có 34 ngân hàng chiếm 90% lượng giao dịch qua Napas đã tích hợp thanh toán, chuyển khoản mã VietQR trên ứng dụng ngân hàng số, Mobile Banking của các ngân hàng. Giải pháp thanh toán bằng mã VietQR mang lại giải trải nghiệm thuận tiện, đơn giản và an toàn cho người dân cũng như góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp phòng tránh sự lây nhiễm của dịch bệnh.

Để sớm đưa Việt Nam thoát khỏi "vùng trũng" của tội phạm thẻ và triển khai các Quy định của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi, thay thế thẻ từ sang thẻ chip, NAPAS đã triển khai chương trình hỗ trợ Tổ chức thành viên chuyển đổi thẻ chip tiêu chuẩn thẻ chip nội địa với ngân sách là 132 tỷ đồng cho 38 Tổ chức thành viên với 5,3 triệu thẻ và 9,3 nghìn POS.

Để góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong năm 2021 NAPAS đã thực hiện 04 đợt miễn, giảm phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ , tiếp tục triển khai việc miễn 100% phí dịch vụ thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia và các giao dịch chuyển tiền đến ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ. Tổng số phí NAPAS đã giảm trong năm 2021 lên đến hơn 1200 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc NAPAS cho biết, đơn vị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tập trung vào các nội dung cụ thể. Theo đó, tập trung triển khai kết nối các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới, mở rộng thanh viên trên nền tảng kỹ thuật hệ thống ACH; xây dựng hệ sinh thái, sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ thẻ chip tiếp xúc, không tiếp xúc, mã phản hồi nhanh VietQR; Thực hiện tốt vai trò đầu mối chuyển mạch giao dịch tài chính với các tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức chuyển mạch nước ngoài; Thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ ứng dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt để sáng tạo, đổi mới và thúc đẩy chuyển đổi số; phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh, điều kiện đặc thù và dự kiến phát triển của môi trường thanh toán tại Việt Nam. Cung cấp sản phẩm thanh toán hiện đại cho khối cơ quan chính phủ phục vụ cho thanh toán chính phủ, thanh toán dịch vụ công, dịch vụ công ích, tập trung vào lĩnh vực trọng điểm phục vụ cho số đồng người dân như: Y tế, Giáo dục, Giao thông...; Tăng cường hợp tác với các đối tác, công ty Fintech để đẩy mạnh phát triển mạng lưới thanh toán của Việt Nam; Không ngừng nâng cao, áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật, quy trình quản lý vận hành theo thông lệ quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn cho hạ tầng thanh toán quốc gia.

Đồng thời tăng cường năng lực và hoàn thiện hạ tầng thanh toán, thực hiện vai trò Trung tâm chuyển mạch quốc gia, xử lý chuyển mạch và bù trừ các giao dịch bán lẻ; Đảm bảo vận hành liên tục, an toàn ổn định hạ tầng chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hướng tới mục tiêu vận hành xuất sắc;  Kiện toàn cơ cấu tổ chức; Gắn phong trào thi đua với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của NHNN…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã ghi nhận, biểu dương kết quả và những nỗ lực của NAPAS đạt được năm 2021 và giao nhiệm vụ cho NAPAS cần tập trung thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả một số nội dung công tác trọng điểm của năm 2022. Cụ thể:

Thứ nhất, vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử: duy trì, vận hành hệ thống CMTC và BTĐT liên tục, ổn định, xuyên suốt trong mọi điều kiện, đây là nhiệm vụ chính trị cao cả nhất của NAPAS; xây dựng và triển khai hệ thống, phương án dự phòng trước sự tăng trưởng mạnh mẽ về giao dịch thanh toán điện tử hiện nay.

Thứ hai, triển khai tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ Công quốc gia phát huy tốt hơn nữa việc cung cấp dịch vụ thanh toán dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chính phủ xác định năm 2022 là năm tập trung chuyển đổi số, chính phủ số, công dân. Do đó, NAPAS cần tập trung hoàn thành mọi nhiệm vụ liên quan đến cung cấp hạ tầng thanh toán dịch vụ công trong thời gian tới.

Thứ ba, về công tác chuyển đổi thẻ chip: NAPAS tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng thành viên chuyển đổi thẻ chip, để Việt Nam không trở thành vùng trũng tội phạm của các giao dịch thanh toán thẻ.

Thứ tư, về triển khai hệ thống thanh toán bù trừ tự động các giao dịch bán lẻ ACH: chủ động mở rộng kết nối các ngân hàng vào Hệ thống ACH và phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng ACH nhằm thiết lập hạ tầng thanh toán bán lẻ hiện đại, kết nối đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Thứ năm, về triển khai kết nối chuyển mạch thẻ quốc tế: tiếp tục mở rộng kết nối chuyển mạch thẻ quốc tế, tuân thủ quy định tại Thông tư 19 của NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Thứ sáu, công tác nhân sự: kiện toàn nhân sự cao cấp, chú trọng tăng cường hiệu quả, tốc độ xử lý công việc của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngoài ra, Phó Thống đốc cũng đề nghị NAPAS tiếp tục chủ động tăng cường hoạt động truyền thông, tích cực phối hợp các đơn vị xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông về các phương thức thanh toán mới, góp phần phổ cập kiến thức và thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân trong thời gian tới.

ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS (003).jpg

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV NAPAS cam kết tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, hoàn thành thắng lợi kế hoạch hoạt động năm 2022; NAPAS sẽ chủ động hợp tác với các ngân hàng, trung gian thanh toán và đối tác xây dựng mạng lưới thanh toán bán lẻ thuận tiện, an toàn góp phần xây dựng Việt Nam hiện đại, văn minh, hướng tới một xã hội không tiền mặt.


Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing