18/06/2019

NAPAS – TỔ CHỨC CHUYỂN MẠCH QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM TRỞ THÀNH CHỦ TỊCH MẠNG THANH TOÁN CHÂU Á ...

Hà Nội, trong hai ngày, từ 13 -14/6/2019 – Hội nghị Mạng thanh toán Châu Á (APN - Asian Payment Network) đã họp phiên thường niên thứ 15 ...

25/04/2019

NAPAS TIẾP TỤC THỰC HIỆN MIỄN VÀ GIẢM PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH CHO 48 NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN TRONG ...

Triển khai Chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân ...

25/01/2019

NAPAS CẦN PHÁT HUY VAI TRÒ DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ ...

Đây là nhiệm vụ mà Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã chỉ đạo tại Hội nghị triển khai hoạt động ...

20/12/2018

HỘI NGHỊ NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NAPAS NĂM 2018

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Ngân hàng ...

06/11/2018

NAPAS NHẬN CHỨNG CHỈ TIÊU CHUẨN BẢO MẬT QUỐC TẾ PCI DSS 3.2.1 PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Ngày 30/09/2018, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản ...

28/03/2018

NAPAS KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI KEB HANA CARD VÀ ALLIEX

Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng Công ty KEB Hana Card Co., Ltd (Hana ...

06/02/2018

NAPAS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2017 VÀ TRIỀN KHAI HOẠT ĐỘNG 2018

Ngày 01/02/2018, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai hoạt động 2018. Hội ...

10/11/2017

NAPAS KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ALIPAY

​Hà Nội, ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Công ty quản lý dịch vụ thanh toán của Trung Quốc (Alipay) ...

10/11/2017

NAPAS KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ALIPAY

Hà Nội, ngày 8/11/2017, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Công ty quản lý dịch vụ thanh toán của Trung Quốc (Alipay) ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam