26/02/2019

DỰ ĐOÁN CHI TIÊU THẺ TOÀN CẦU SẼ ĐẠT 45 NGHÌN TỶ USD NĂM 2023

Một nghiên cứu mới nhất từ RBR cho thấy chi tiêu thẻ sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, với việc khách hàng vẫn mong mỏi có thể sử dụng thanh toán thẻ cho các khoản mua hàng giá trị thấp.

​Theo báo cáo Dữ liệu thanh toán thẻ Toàn Cầu và dự báo đến năm 2023 của RBR đã chỉ ra thực tế rằng tổng giá trị mua hàng bằng thẻ đã đạt mức 25,1 nghìn tỷ USD trên toàn Thế Giới trong năm 2017, tăng 13% so với năm 2016. Điều này chứng tỏ chi tiêu bằng thẻ đã đạt mức tăng trưởng vượt xa số lượng các khoản thanh toán thẻ được thực hiện, cũng như lý do chính dẫn đến xu hướng này chính là thẻ đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn cho các khoản thanh toán giá trị thấp, thay thế dần cho việc người dùng phải dùng tiền mặt.
Bên cạnh đó, bản báo cáo còn có 1 số điểm chính khác như:
• Chi tiêu thẻ toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2023
• Giá trị trung bình của các khoản thanh toán thẻ sẽ giảm từ 67 USD xuống còn 62 USD so với cùng kỳ khi xu hướng tin dùng thẻ không tiếp xúc tăng lên
• Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (APAC) chiếm 50% chi tiêu thẻ toàn cầu, cao hơn 28% so với số lượng thanh toán
• Thẻ ghi nợ chiếm 55% chi tiêu cho thẻ trên toàn thế giới
• Tổng giá trị chi tiêu thẻ trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng, nhưng giá trị trung bình trên mỗi thanh toán sẽ tiếp tục giảm./.
                                                                                                                                                                           (Thepaypers)

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam