08/09/2022

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM: BĂNG TỪ PHỤC VỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ VÀ THIẾT BỊ SFP QUANG THAY THẾ KẾT NỐI CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ PHIẾN CỦA CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM: BĂNG TỪ PHỤC VỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ VÀ THIẾT BỊ SFP QUANG THAY THẾ KẾT NỐI CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ PHIẾN CỦA CÔNG TY

QĐ 347 phe duyet KHLC DVCC goi Bang tu va SFP quang.pdf

QD 348 phe duyet Thu moi cho gia goi Bang tu va SFP quang.pdf

Công văn 610 Vv Thư mời chào giá gói băng từ và SFP quang.pdf


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam