20/09/2022

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHLC ĐVCC CỦA GÓI MUA SẮM “DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, UPS, MÁY PHÁT ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN, HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY FM 200, HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG PHÒNG MÁY CHỦ TẦNG 17 VÀ KHO LƯU TRỮ B1”

Quyết định phê duyệt KHLC ĐVCC của gói mua sắm “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, UPS, máy phát điện, nguồn điện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy FM 200, hệ thống giám sát môi trường phòng máy chủ tầng 17 và kho lưu trữ B1”

QĐ 382_Phê duyệt KHLC ĐVCC_UPS_20220919.pdf

QĐ 383_Phê duyệt TMCG_bảo trì UPS_20220919.pdf

CV 628_TMCG bảo trì UPS_20220919.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam