• Tài liệu Napas

  15/08/2016

  Quy trình kết nối với hệ thống chuyển mạch Napas

  15/08/2016

  Hướng dẫn giao dịch qua hệ thống Napas

  15/08/2016

  Biểu phí ATM POS áp dụng cho Napas và các tổ chức thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam