Tổng quan về bộ tiêu chuẩn VCCS

Ngày 05/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức ban hành 10 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) bao gồm các nội dung về Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó để thuận tiện cho việc triển khai với các Ngân hàng thành viên (NHTV), cũng như các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan, NAPAS đã kế thừa TCCS của NHNN và ban hành Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS. Bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành sẽ hoàn toàn tuân thủ theo TCCS của NHNN và bổ sung thêm các đặc tả kỹ thuật để các NHTV / các hãng sản xuất thẻ / các hãng sản xuất thiết bị chấp nhận thẻ có thể triển khai các sản phẩm cụ thể.. ​​

Danh sách bộ tiêu chuẩn VCCS​

​ ​

Tổng thể, Bộ Tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS sẽ bao gồm các tài liệu như sau: 

Loại tài liệuSTTTên tài liệuPhiên bảnNgày hiệu lực

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

1VCCS Dual Interface Specifications for Issuers and Acquirers1.012/2018
2Technical Specification on NAPAS connectivity1.012/2018
3VCCS Contactless Reader1.012/2018

Cấu hình kỹ thuật

5VCCS Contact Card Issuance Profile1.012/2018
6VCCS Contact Terminal Profile1.012/2018
7VCCS Dual Interface Card Issuance Profile1.012/2018
8VCCS Dual Interface Terminal Profile1.012/2018

Tài liệu hướng dẫn 

   
9VCCS Contact Card Personalization Guide1.012/2018
10VCCS Dual Interface Card Personalization Guide1.012/2018
11VCCS Issuer & Acquirer Implementation Guide1.012/2018

Tài liệu về chứng thư số NAPAS EMV 

12NAPAS VCCS CA Specification1.012/2018
13Regulations on NAPAS VCCS CA1.012/2018
​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam