Dịch vụ Chuyển mạch thẻ Quốc tế là dịch vụ NAPAS cung ứng hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử giữa các tổ chức thành viên, các tổ chức thẻ, tổ chức chuyển mạch và ngân hàng nước ngoài. Với Dịch vụ này, khách hàng của các tổ chức kết nối với NAPAS có thể thực hiện các giao dịch trên kênh giao dịch (ATM, POS, khác) của các tổ chức thành viên trong mạng lưới NAPAS, và ngược lại.​

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ ứng tiền mặt thẻ quốc tế là dịch vụ NAPAS hợp tác triển khai với Vietcombank, cho phép các ngân hàng thành viên tham gia dịch vụ có thể cung cấp tính năng rút tiền trên ATM cho tất cả chủ thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, UnionPay phát hành trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Lợi ích dịch vụ đối với ngân hàng​

  • Cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ mang thương hiệu quốc tế như những ngân hàng đã là thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế.
  • Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng.
  • Cơ hội tăng doanh thu/lợi nhuận từ dịch vụ.
  • Giảm chi phí đầu tư và nguồn lực triển khai, vận hành dịch vụ.
  • Rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ, đưa dịch vụ đến khách hàng nhanh nhất.

Danh sách ngân hàng tham gia dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam