​​

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Nạp tiền NAPAS là dịch vụ NAPAS cung cấp cho các Ngân hàng/Đại lý cho phép khách hàng có Thẻ hoặc Tài khoản Ngân hàng/Đại lý thực hiện giao dịch nạp tiền vào tài khoản dịch vụ trả trước (tài khoản điện thoại di động, game, dịch vụ nội dung số, ví điện tử, thẻ trả trước,…) của các Nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với NAPAS mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh giao dịch của Ngân hàng/Đại lý bao gồm và không giới hạn như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Kiosk Banking, ATM, POS, Quầy giao dịch.

 

Lợi ích dịch vụ mang lại cho Ngân hàng/Tổ chức thành viên

  • Gia tăng tiện ích cho khách hàng (chủ thẻ, tài khoản).
  • Kết nối với nhiều Nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như viễn thông, games, ví điện tử, thẻ trả trước, thẻ liên kết ngân hàng…
  • Tăng doanh thu từ việc triển khai dịch vụ nạp tiền/thanh toán không dùng tiền mặt.

Danh sách đối tác

Danh sách các ngân hàng đối tác​

​​

​Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ​​​​

​​

VIỄN THÔNG

GAME

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam