Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Chuyển mạch thẻ NAPAS là dịch vụ cung cấp hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ kết nối hệ thống NAPAS cung ứng cho các tổ chức và ngân hàng thành viên, giúp cho khách hàng của các tổ chức thành viên có thể thực hiện các giao dịch trên mạng lưới ATM/POS lẫn nhau.

Lợi ích dịch vụ

 • Mạng lưới chấp nhận thẻ rộng lớn, đáng tin cậy.
 • Giảm chi phí đầu tư và phát triển hạ tầng ATM/POS nhờ việc chia sẻ mạng lưới ATM/POS với các ngân hàng khác.
 • Cung cấp các dịch vụ liên ngân hàng đa dạng trên kênh ATM/POS cho khách hàng.
 • Gia tăng doanh số nhờ nâng cao hiệu suất sử dụng hạ tầng kết nối và thiết bị ATM/POS sẵn có.

Các dịch vụ cung cấp trên ATM/POS

Trên ATM

 • Rút tiền (Cash withdrawal);
 • Chuyển tiền nội bộ ngân hàng trên kênh ATM của ngân hàng khác;
 • Vấn tin số dư (Balance Inquiry);
 • In sao kê rút gọn (Mini statement);
 • Đổi PIN (Change PIN).

Trên POS

 • Mua bán hàng hóa (Purchase);
 • Vấn tin (Balance Inquiry);
 • Hủy giao dịch (Void);
 • Đổi PIN (Change PIN).

Danh sách các ngân hàng liên thông mạng lưới ATM/POS qua NAPAS

​Danh sách các ngân hàng liên thông mạng lưới ATM​​


Danh sách các ngân hàng liên thông mạng lưới POS

​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam