Dịch vụ Chuyển mạch thẻ NAPAS với các tổ chức quốc tế là dịch vụ NAPAS cung ứng hạ t​ầng kỹ thuật hỗ trợ kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử giữa các tổ chức thành viên, các tổ chức thẻ, tổ chức chuyển mạch và ngân hàng nước ngoài. Với Dịch vụ này, khách hàng của các tổ chức kết nối với NAPAS có thể thực hiện các giao dịch trên kênh giao dịch (ATM, POS, khác) của các tổ chức thành viên trong mạng lưới NAPAS, và ngược lại.

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ chuyển mạch thẻ với các tổ chức thẻ quốc tế là dịch vụ NAPAS cung ứng cho các tổ chức thành viên, cho phép chủ thẻ mang thương hiệu quốc tế (hiện có UnionPay International) thực hiện các giao dịch trên các kênh giao dịch (ATM, POS) của các tổ chức thành viên trong mạng lưới NAPAS.

Các giao dịch triển khai bao gồm

  • Giao dịch trên ATM: Rút tiền; Truy vấn số dư.
  • Giao dịch trên POS: Thanh toán hàng hóa dịch vụ; Hủy thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Lợi ích mang lại cho ngân hàng triển khai dịch vụ

  • Mở rộng phạm vi dịch vụ.
  • Cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ mang thương hiệu quốc tế như những ngân hàng đã là thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế.
  • Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng.
  • Cơ hội tăng doanh thu/lợi nhuận từ dịch vụ.
  • Giảm chi phí đầu tư và nguồn lực triển khai, vận hành dịch vụ.
  • Rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ, đưa dịch vụ đến khách hàng nhanh nhất.
  • Không bị áp lực về việc duy trì doanh số cam kết với các tổ chức thẻ quốc tế.

Danh sách ngân hàng tham gia dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam