TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tin NAPAS

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐVCC GÓI QR THÁI

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC gói QR Thái

Tin thị trường

NGÂN HÀNG SỐ VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ - GỢI MỞ TỪ KHỦNG HOẢNG COVID -19

Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: Ngân hàng số và thanh toán điện tử: Gợi mở từ khủng hoảng COVID -19 diễn ra lúc 14h00 - 17h00, ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam